Adresonderzoek, verzoek tot

De gemeente controleert of inwoners op het juiste adres ingeschreven staan. Staat er iemand ingeschreven op uw adres die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te doen.

Instellingen en overheidsorganen die gegevens uit de administratie van de gemeente gebruiken, kunnen ook om een adresonderzoek vragen.

Aanvragen

Inwoners

U vult het formulier verzoek tot adresonderzoek met DigiD in.

Bedrijven

U vult het formulier verzoek tot adresonderzoek met eHerkenning in.

Heeft u geen eHerkenning? Dan vult u het formulier verzoek tot adresonderzoek zonder eHerkenning in.

Uw aanvraag volgen

Op Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.

Zodra uw verzoek ontvangen is, starten wij een adresonderzoek. Dit neemt enige tijd in beslag.

De gemeente Lansingerland gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en leggen alleen vast wat echt nodig is. De gemeente Lansingerland verstrekt uw gegevens uitsluitend aan partijen die hulp en ondersteuning bieden bij de uitvoering van uw ondersteuningsplan. Uw consulent of uw hulpverlener informeert u hierover. Als gemeente werken wij alleen samen met aanbieders die ook werken volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de privacyverklaring leest u meer informatie over de manier waarop de gemeente omgaat met persoonsgegevens.