Verbod vuur te stoken, ontheffing

Het aanleggen of stoken in de open lucht is niet zomaar toegestaan. In sommige gevallen kunt u toestemming vragen om dit wel te doen.  U vraagt een ontheffing uiterlijk vier weken van te voren aan.

Aanvragen

Inwoners

U vult het aanvraagformulier Verbranden afvalstoffen of vuur stoken voor particulieren (pdf, 62 kB) in.

Bedrijven

U vult het aanvraagformulier ontheffing verbranden van afvalstoffen of vuur stoken (pdf, 62 kB) in.

€ 88,00 Dit bedrag betaalt u altijd voor het in behandeling nemen van uw aanvraag, of wij de ontheffing wel of niet verlenen.

U ontvangt bericht of wij de ontheffing wel of niet verlenen.

Wij kunnen u de ontheffing weigeren in het belang van:

  • de openbare orde
  • de openbare veiligheid
  • de volksgezondheid
  • de bescherming van het milieu
  • het in strijd zijn met het bestemmingsplan

Het verbod geldt niet als het gaat om:

  • verlichting door kaarsen of fakkels of iets dergelijks
  • sfeervuren zoals terrashaarden, en vuurkorven, als u geen afvalstoffen verbrandt
  • vuur voor koken, bakken of braden (barbecues)

Uiteraard mag dit alleen als het vuur stoken geen (brand)gevaar, overlast of hinder voor de omgeving oplevert.