Rommelmarkt of snuffelmarkt, vergunning aanvragen

Een snuffelmarkt is een markt in een voor het publiek toegankelijk gebouw. Men verhandelt hier met name tweedehands en incourante goederen of biedt diensten aan vanaf een standplaats. Als u de snuffelmarkt buiten houdt, is er sprake van een evenement.

Voor de aanvraag vergunning vult u het aanvraagformulier Rommel- of snuffelmarkt (pdf, 68 kB) in.

€ 88,00

Let op: U betaalt dit bedrag voor het in behandeling nemen van uw aanvraag of wij de vergunning wel of niet verlenen.

De rommel- of snuffelmarktvergunning kunnen wij onder andere weigeren in het belang van:

  • de openbare orde
  • de openbare veiligheid
  • de volksgezondheid
  • de bescherming van het milieu