Loterij organiseren, vergunning

Voor het organiseren van een loterij heeft u een vergunning nodig.

U vraagt een vergunning in 2 stappen aan:

Stap 1

Uiterlijk 4 weken voordat de loterij plaatsvindt vult u eerst het formulier Begroting-loterijvergunning (pdf, 57 kB)

Stap 2

Daarna vult u het formulier Aanvraag loterijvergunning met eHerkenning in.

Heeft u geen eHerkenning? Vul dan het formulier Aanvraag loterij zonder eHerkenning in.

U ontvangt een ontvangstbevestiging. Bewaar deze goed.

Uw aanvraag volgen

Op Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.

Let op:
U heeft geen loterijvergunning nodig als u de loten in besloten kring verkoopt en de loterij in besloten kring plaatsvindt bijvoorbeeld binnen een vereniging.

€ 88,00

Dit bedrag betaalt u voor het in behandeling nemen van uw vergunningaanvraag, ongeacht of wij de vergunning wel of niet verlenen.

Beperkt tarief

Voor plaatselijke instellingen, die zich de uitoefening van activiteiten van maatschappelijke, sociale, liefdadige, godsdienstige, sportieve en culturele aard ter bevordering van het algemeen belang ten doel stellen, zijn de kosten beperkt tot € 30,-. Voorwaarde hiervoor is dat voornamelijk vrijwilligers de activiteiten organiseren en – voor zover er sprake is van een (geldelijke) opbrengst – tenminste 80% van de opbrengst bestemd is voor een goed doel.