Evenement organiseren, melding of vergunning

Wilt u een evenement organiseren in de gemeente Lansingerland? Dan maakt u een melding van het evenement of u vraagt een evenementenvergunning aan.

Evenementenscan

Wilt u weten of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen? Vul de evenementenscan in.

Melding van een evenement

Inwoners

U vult het meldingsformulier evenement met DigiD in.

Bedrijven of vertegenwoordiger van een organisatie

U vult u het meldingsformulier evenement met eHerkenning in.

Heeft u geen eHerkenning? Dan vult u het meldingsformulier evenement zonder eHerkenning in.

Let op:

Evenementenvergunning

Inwoners

U vult het formulier evenementenvergunning met DigiD in.

Bedrijven of vertegenwoordiger van een organisatie

U vult u het formulier evenementenvergunning met eHerkenning in.

Heeft u geen eHerkenning? Dan vult u het formulier evenementenvergunning zonder eHerkenning in.

U hoeft geen aparte aanvraag in te dienen voor een ontheffing geluidhinder en een ontheffing Alcoholwet. Dit is verwerkt in de evenementenvergunning. U betaalt wel apart kosten hiervoor.

Bij meerdere evenementen per jaar bestaat de mogelijkheid om een jaarverzamelvergunning aan te vragen. De gegevens over deze evenementen werkt u dan per evenement uit en dient u (als alles bekend en verzameld is) samen als één vergunningaanvraag in.

Uw aanvraag volgen

Op Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.

Melding evenement

Een melding van een evenement kost € 0,00 .

Evenementenvergunning

 • Type A € 176,00
 • Type B € 946,25
 • Type C € 1574,30
 • Bij een jaarverzamelvergunning € 352,00
 • Bij overleg (anders dan standaard) tussen gemeente, andere instanties en/of aanvrager verhogen wij de kosten van de vergunning met € 88,00. Voor de berekening van de kosten voor dit overleg berekenen wij een gedeelte van een uur als een vol uur berekend.
 • Een vergunning voor onbepaalde tijd of langer dan 1 jaar is, afhankelijk van het type, gelijk aan het tarief van type A, B of C.
 • Ontheffing geluidhinder € 220,00
 • Ontheffing Alcoholwet € 264,00
 • Meldingsplichtige evenementen: ‘kleine’ evenementen, zoals straatbarbecues, die geen gevaar opleveren voor de openbare orde en veiligheid
 • Vergunningsplichtige evenementen A, B, C: Dit zijn evenementen die risico met zich meebrengen. De risico’s kunnen liggen in de sfeer van openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en/of het milieu. Maar ook kan er overlast ontstaan voor de omgeving bijvoorbeeld door geluid of parkeren.

Minimaal 3 weken (15 werkdagen) voor de datum van het evenement.

 • A categorie: minimaal 8 weken voor de datum van het evenement
 • B categorie: minimaal 12 weken voor de datum van het evenement
 • C categorie: minimaal 16 weken voor de datum van het evenement

Als u twijfelt over de categorie waar het door u te organiseren evenement onder valt, neem dan zo snel mogelijk contact op met ons op. Met een risicoscan bepalen wij tot welke categorie uw evenement behoort.

Naast het aanvragen van de vergunning of melding bij de gemeente vraagt u ook toestemming aan de beheerder van het gebied, Groenservice Zuid-Holland (GZH), via telefoonnummer (010) 298 10 10. 

In de Algemene Plaatselijke Verordening Lansingerland 2023 staan de regels omtrent gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid.

U meldt dit door het meldingsformulier evenement in te vullen. U doet dit minimaal 15 werkdagen van  tevoren.