Collectevergunning aanvragen

U heeft een collectevergunning nodig als u:

  • geld of goederen inzamelt voor een goed doel (bijvoorbeeld via een huis-aan-huiscollecte of kledinginzameling)
  • goederen verkoopt zoals ansichtkaarten of stroopwafels of
  • diensten aanbiedt zoals auto’s wassen / klusjes doen als de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd

U heeft geen vergunning nodig als u de inzameling in besloten kring houdt.

Aanvragen

Uiterlijk vier weken voordat u een collectevergunning nodig heeft, vult u het formulier Aanvraag vergunning collecte /kledinginzameling (pdf, 148 kB) in.

€ 40,00 Dit bedrag betaalt u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag, of wij de vergunning verlenen of niet.

Voor plaatselijke instellingen, die de uitoefening van activiteiten van maatschappelijke, sociale, liefdadige, godsdienstige, sportieve en culturele aard ter bevordering van het algemeen belang als doel hebben. Met name vrijwilligers moeten dan de activiteiten uitvoeren. Ook moet – voor zover er sprake is van een (geldelijke) opbrengst – tenminste 80% van de opbrengst bestemd zijn voor een goed doel.

Voor informatie over landelijke collectes raadpleegt u het landelijk collecterooster en voor de lokale collectes raadpleegt u het gemeentelijke collecterooster. Beide collecteroosters vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving.