Alcohol schenken in een paracommerciële instelling, vergunning

Paracommerciële instellingen richten zich specifiek op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. Voorbeelden hiervan zijn (sport)kantines, buurthuizen en jongerencentra. Een paracommerciële instelling moet een vergunning aanvragen voor het schenken van alcohol. Het gaat om instellingen die bedrijfsmatig of anders dan om niet (tegen betaling) alcoholhoudende dranken verstrekken, maar dit doen als nevenactiviteit.

Vergunningaanvraag:

  • € 440,00

Wijzigen van de vergunning:

  • € 57,50

Let op: dit bedrag betaalt u voor het in behandeling nemen van uw vergunningaanvraag, ongeacht of wij de vergunning verlenen.

U neemt telefonisch contact met ons op via (010) 800 40 00. U ontvangt van ons de aanvraagformulieren.

Bij de aanvraag is het wettelijk verplicht om de aanvraag (inclusief bestuursreglement) en het ontwerpbesluit gedurende 6 weken ter inzage te leggen. Na afloop van deze termijn kunnen wij na beoordeling/afhandeling van de eventueel ingebrachte zienswijzen de vergunning verlenen of weigeren.

U neemt telefonisch contact met ons op via (010) 800 40 00. U ontvangt van ons de aanvraagformulieren voor het wijzigen van leidinggevenden op het aanhangsel behorende bij de Alcoholwetvergunning.

U vraagt opnieuw een Alcoholwetvergunning aan.

Als u bouwtechnische aanpassingen heeft gedaan, dan meldt u dit binnen een maand via telefoonnummer (010) 800 40 00.