Sloopmelding

U maakt een melding als u een bouwwerk of een deel hiervan wilt slopen.

Een sloopmelding doet u via Omgevingsloket online.

Een sloopmelding is gratis. Het inleveren van asbest bij het afvalbrengstation is gratis.

Is uw aanvraag compleet, dan ontvangt u binnen 4 weken een bewijs van ontvangst. Daarna kunt u de sloopwerkzaamheden uitvoeren. In bepaalde gevallen, zoals bij mutatie onderhoud door een woningstichting, ontvangt u uw bewijs van ontvangst binnen 5 dagen.

Slopen zonder melding mag volgens de volgende voorwaarden:

  • Er ontstaat minder dan 10 m³ afval
  • Er wordt geen asbest verwijderd voor gebouwen met bouwjaar vanaf 1994
  • Het verwijderen van sommige asbesthoudende toepassingen, zoals genoemd in artikel 1.26, lid 2, van Bouwbesluit 2012

Sloopt u een monument? Houdt u o.a. rekening met de Monumentenwet en Erfgoedverordening Lansingerland 2016. U heeft een omgevingsvergunning nodig.

Heeft u van de gemeente een bewijs van ontvangst ontvangen?

  1. U haalt u eerst de speciale asbestzakken op bij het afvalbrengstation, Bosland 51 in Bergschenhoek. Deze krijgt u gratis mee op vertoon van uw bewijs van ontvangst van uw melding asbest.
  2. Volg de informatie op het bewijs van ontvangst hoe u het asbesthoudend afval in de speciale vuilniszakken doet. U brengt dit daarna naar het afvalbrengstation.
  3. Zonder het bewijs van ontvangst weigeren de medewerkers van het afvalbrengstation uw asbesthoudend afval.