Sloopmelding

U maakt een melding als u een bouwwerk of een deel hiervan wilt slopen. Het is namelijk verboden om een sloopactiviteit te verrichten zonder een melding te doen. Het is mogelijk om in 1 keer een melding te doen van de sloop van meerdere bouwwerken. Bijvoorbeeld 1 melding voor het verwijderen van asbest in meerdere woningen in een woningblok.

Een sloopmelding doet u via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) door daar een vooroverleg aan te vragen. Een sloopmelding is gratis.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Is uw aanvraag compleet, dan ontvangt u binnen 4 weken een bewijs van ontvangst. Daarna kunt u de sloopwerkzaamheden uitvoeren. In bepaalde gevallen, zoals bij mutatie onderhoud door een woningstichting, ontvangt u uw bewijs van ontvangst binnen 5 dagen.

Wanneer hoeft u geen sloopmelding te maken?

Slopen zonder melding mag volgens de volgende voorwaarden:

  • de (ingeschatte) hoeveelheid sloopafval die bij de sloopwerkzaamheden ontstaat, is maximaal 10 m3. Als het om asbest gaat, geldt deze uitzondering niet.
  • het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk
  • het slopen op grond van een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 3.7 van het Bbl
  • het slopen op grond van een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom
  • het professioneel verwijderen van asbesthoudende materialen in bepaalde installaties en constructies

Dit staat in artikel 7.10, lid 1 en 4 van het Bbl.

Wat als u een monument wilt slopen?

Sloopt u een monument? Houd rekening met de Monumentenwet en Erfgoedverordening Lansingerland 2016. U heeft een omgevingsvergunning nodig.

Wat doet u met asbestafval?

Neem een kijkje op onze Asbest pagina.