Rioolaansluiting woning aanvragen

Als u een nieuwe woning bouwt, moet het worden aangesloten op de riolering. De gemeente is verplicht uw afvalwater te ontvangen. Daarom verzorgen wij de rioolaansluiting van uw woning vanaf uw perceelgrens tot op het openbare rioolstelsel.

Rioolaansluiting aanvragen

Bedrijven

Vraagt u als bedrijf dit voor een inwoner aan, dan vult u het formulier rioolaansluiting met eHerkenning in.

Heeft u geen eHerkenning? Dan vult u het formulier rioolaansluiting zonder eHerkenning in.

Inwoners

U vult het formulier rioolaansluiting met DigiD in.

Aanvraag volgen

Op Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.

Let op:
Als het om een nieuwbouwwoning gaat, raden wij u aan om de aanvraag voor rioolaansluiting gelijk te doen met de aanvraag voor de omgevingsvergunning.

€ 72,00. De kosten die de gemeente maakt voor de aansluiting van uw leidingen op het hoofdriool, brengen wij op basis van nacalculatie bij u in rekening. Deze komen bovenop de kosten van de leges.

  • Uw DigiD
  • Bankpas voor betaling met iDeal, Visa of Mastercard of creditcard
  • Situatietekeningen

De aanvrager/eigenaar is verantwoordelijk voor de rioolaansluiting van de leiding(en) op eigen terrein tot op de perceelgrens. Daarbij moet u de afvalwaterstromen met verschillende leidingen aanbieden. Dit betekent een aparte afvoerleiding voor de aanvoer van het vuilwater, een aparte leiding voor het hemelwater en eventueel een aparte afvoerleiding wanneer er sprake is van overtollige grondwater op uw perceel.

Binnen 6 weken ontvangt u van ons een reactie. Stemt de gemeente in met uw aanvraag, dan ontvangt u van ons een brief. Bent u akkoord met de voorwaarden, dan stuurt u een ondertekend exemplaar van de brief terug naar de gemeente. Na ontvangst van de schriftelijke bevestiging plannen wij in overleg met de betrokken aannemer de aanleg van de aansluitpunten in. Soms is de aanvraag complex en heeft de gemeente meer tijd nodig voor overleg en onderzoek. Het kan dan gebeuren dat de toestemming voor uw aansluiting niet binnen 6 weken plaats vindt. Wij brengen u dan tijdig op de hoogte.