Geluidhinder bouw of sloop, ontheffing

Wanneer u bij een bepaalde activiteit (bijvoorbeeld bouwactiviteit) geluidhinder veroorzaakt, is het nodig een ontheffing aan te vragen. De gemeente wil zo onnodig overlast als gevolg van geluidhinder beperken. De ontheffing geluidhinder is onder andere gericht op bouw-, sloopprojecten buiten de reguliere werktijden. Aan de ontheffing worden randvoorwaarden gesteld, zodat overlast voor de omgeving en omwonenden wordt voorkomen.

Ontheffing nodig?

Wanneer u verwacht dat door uw activiteiten geluidoverlast ontstaat, dan neemt u telefonisch contact met ons op via (010) 800 40 00.

Er is geen ontheffing nodig tussen 07:00 en 19:00 uur op werkdagen mits u voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

 1. de geluidsnormen vanuit het landelijk Bouwbesluit 2012 worden niet overschreden
 2. het verrichten van handelingen of het in werking hebben van toestellen of geluidsapparaten voldoet aan de Circulaire Bouwlawaai 2010.

Een ontheffing geluidhinder bouw of sloop is gratis.

Nadat u telefonisch contact met ons heeft gehad vult u een van onderstaande formulieren in:

Inwoners

U vult het formulier ontheffing geluidhinder bouw of sloop met DigiD in.

Bedrijven

U vult het formulier ontheffing geluidhinder bouw of sloop met eHerkenning in.

Heeft u geen eHerkenning? Vul dan het formulier ontheffing geluidhinder bouw of sloop zonder eHerkenning in.

Uw aanvraag volgen

Op Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.

Uw aanvraag wordt inhoudelijk getoetst. De wettelijke afhandeltermijn is 8 weken.

 

De voorwaarden voor het aanvragen van ontheffing zijn:

 • U gebruikt de stilste technieken en materialen.
 • U deelt de bouwplaats zo in dat de geluidshinder beperkt blijft.
 • U zorgt dat de geluidshinder zo kort mogelijk duurt.
 • U licht omwonenden op tijd in over geplande werkzaamheden.
 • Inwoners: DigiD
 • Bedrijven: eHerkenning2+
 • Gegevens van de machines die gebruikt worden inclusief geluidsgegevens

Indien van toepassing:

 • Een situatieschets waar de werkzaamheden worden uitgevoerd
 • Fasering/planning van de werkzaamheden
 • Een akoestisch onderzoek