Bouw en verbouw, toezicht

De gemeente controleert of er gebouwd wordt volgens de bouwtechnische voorschriften. Ook controleert de gemeente op veiligheid en of er gebouwd is of gebouwd wordt volgens de verleende vergunning. Loopt de bouw of verbouwing niet volgens de regels? Meld dit aan ons via BuitenOpOrde. Nadat u melding heeft gedaan pakt de toezichthouder deze op.

Rechten voor controle en handhaving

  • Toezichthouders mogen gebouwen betreden zonder toestemming. Dit geldt niet voor het binnentreden van de woning zonder toestemming van de bewoner. Hiervoor bestaat een aparte procedure.
  • Toezichthouders mogen informatie opvragen.
  • Toezichthouders hebben het recht om zakelijke gegevens en bescheiden in te zien en mogen hier kopieën van maken. Gegevens van persoonlijke aard mogen niet gevorderd worden.
  • Toezichthouders mogen zaken onderzoeken, zoals het nemen van monsters, het openen van verpakkingen en zo nodig, spullen meenemen.
  • Constateert de gemeente dat de voorschriften niet worden gehandhaafd, dan kan er bestuursdwang worden opgelegd. Dit betekend dat een overtreding beëindigd moet worden met als sanctie dat de overheid dat op kosten van de overtreder doet.