Bouw en verbouw, toezicht

Als gemeente controleren wij of er gebouwd wordt volgens de bouwtechnische voorschriften. Ook controleren wij op veiligheid en of er gebouwd is of wordt volgens de verleende vergunning.

Loopt de bouw of verbouwing niet volgens de regels? Meldt dit aan ons via de webpagina BuitenOpOrde.

  • Toezichthouders mogen gebouwen betreden zonder toestemming. Dit geldt niet voor het binnentreden van de woning zonder toestemming van de bewoner. Hiervoor bestaat een aparte procedure.
  • Toezichthouders mogen informatie opvragen.
  • Toezichthouders hebben het recht om zakelijke gegevens en bescheiden in te zien en mogen hier kopieën van maken. Gegevens van persoonlijke aard mogen niet gevorderd worden.
  • Toezichthouders mogen zaken onderzoeken, zoals het nemen van monsters, het openen van verpakkingen en zo nodig, spullen meenemen.
  • Constateert de gemeente dat de voorschriften niet worden gehandhaafd, dan kan zij de bouw stilleggen of de toegang tot het gebouw sluiten.

De toezichthouder pakt dit direct op.