Blijverslening aanvragen

Met een Blijverslening van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) kunt u tegen een aantrekkelijke rente maatregelen financieren om uw koopwoning aan te passen. Zo kunt u zo lang mogelijk zelfstandig in uw woning blijven wonen.

Aanvragen

Vul het formulier aanvraag Blijverslening (pdf, 329 kB) in.

U kunt gebruik maken van de Blijverslening als u in Lansingerland woont. De Blijverslening gebruikt u als:

  • u uw koopwoning wilt aanpassen. Bijvoorbeeld als een huidige medische situatie daar om vraagt.
  • u alvast preventief maatregelen willen treffen, zodat u ook in de toekomst zo lang mogelijk zelfstandig in uw woning kunt blijven wonen.

Een Blijverslening is alleen mogelijk voor de financiering van woningaanpassingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn begonnen.

Er zijn 2 typen leningen:

  1. Een consumptieve lening Hiervoor geldt geen onderpand. Een consumptieve lening is alleen mogelijk als u of uw partner jonger is dan 76 jaar. U kunt minimaal € 2.500,00 en maximaal € 10.000,00 lenen.
  2. Een hypothecaire lening U sluit dit af op uw koopwoning. Uw woning is dan het onderpand voor de lening. U kunt minimaal € 2.500,00 en maximaal € 30.000,00 lenen.

Binnen 8 weken na uw aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt voor de Blijverslening. Zo ja, dan ontvangt u een SVn-aanvraagformulier. SVn voert vervolgens een krediettoets uit en bepaalt of u de lening kunt afsluiten.

Een ergotherapeut kan u goed adviseren over welke maatregelen u het beste kunt treffen om uw woning toekomstbestendig te maken. De gemeente raadt daarom aan om eerst een advies in te winnen bij een ergotherapeut. Daarna kunt u op basis van dit deskundige advies offertes opvragen voor maatregelen die u met de Blijverslening wilt financieren.