Ondermijning

Hennepteelt in de buurt, intimidatie, geweld, uitbuiting of verloedering. Het kunnen gevolgen zijn van ondermijnende criminaliteit. En het kan ons allemaal raken. De gemeente Lansingerland wil deze georganiseerde criminaliteit samen met partners in het veiligheidsdomein signaleren en aanpakken, zodat we  een veilige en leefbare gemeente blijven, voor iedereen.

De burgemeester van een gemeente is bevoegd om panden/woningen waar criminele activiteiten plaatsvinden te sluiten. Dit doet een burgemeester altijd in het belang van de openbare orde en veiligheid.

Verborgen criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit gaat over verschillende vormen van criminaliteit. Denk bijvoorbeeld aan illegale hennepteelt, drugsproductie, geld witwassen, prostitutie, mensenhandel en vastgoedfraude. Criminelen maken daarbij gebruik van legale diensten uit onze samenleving, bijvoorbeeld bij het krijgen van vergunningen of het huren van een pand. Hierdoor raken de boven- en onderwereld met elkaar verweven. Criminelen oefenen zo druk uit op onze samenleving en maken misbruik van mensen of voorzieningen.

De activiteiten van criminelen vinden vaak in het geheim plaats. Maar voor wie oplet, kunnen zaken zichtbaar zijn. Denk aan:

  • de winkel om de hoek waar nooit een klant komt
  • de huurder die altijd contant de huur wil betalen
  • de woning waar onbekende mensen op allerlei tijdstippen in en uit lopen
  • het bedrijfspand waar nooit activiteit zichtbaar is

Ondermijnende criminaliteit is een maatschappelijk probleem, omdat het de structuren van de maatschappij en onze veiligheid aantast en het voor overlast kan zorgen. De gemeente werkt met haar partners aan de aanpak van ondermijning. Denk aan politie, justitie, de belastingdienst, verhuurders van vastgoed en andere organisaties. Maar ook inwoners kunnen helpen. U bent de ogen en oren van de wijk en kunt verdachte situaties melden. Hoe meer samenwerking dus, hoe beter.

Misschien heeft u wel eens een groep mensen van verschillende organisaties bij elkaar gezien op een bedrijventerrein? Dan kan het zijn dat er een integrale bedrijfscontrole plaatsvindt. De gemeente voert dit soort controles regelmatig met haar veiligheidspartners uit. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar bedrijfsvoering en naar het gebruik van het pand. We controleren of de bedrijven voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze volgens hun huidige vergunning handelen. Bovendien leggen we contact met bedrijven en ondernemers in de gemeente om zo onze informatiepositie te versterken en meldingsbereidheid onder ondernemers te vergroten. Bij het aantreffen van malafide praktijken en ondermijnende criminaliteit treden we daadkrachtig op. Soms wordt een pand gesloten en volgen er strafrechtelijke procedures.

Heeft u iets opgemerkt in uw omgeving dat mogelijk te maken heeft met ondermijnende criminaliteit? Dan kunt u dat melden bij de gemeente. Stuur dan een mail naar veiligheidsmelding@lansingerland.nl. Probeert u zo duidelijk mogelijk in uw e-mail uit te leggen wat u heeft gehoord of gezien.

Meld u het liever anoniem? Dan kan dit via het landelijke meldpunt Meld Misdaad Anoniem, telefonisch via 0800-7000 of door het invullen van een formulier op de website Meld Misdaad Anoniem. Heeft u vermoedens, maar geen concrete aanwijzingen/informatie? Maak dan een (anonieme) melding via de app Meld een vermoeden.

Aangifte doen of melden van criminaliteit kan ook bij de politie via 0900-8844. Bij spoed of heterdaad belt u altijd 112.