BuurtAED

Teveel mensen overlijden na het krijgen van een hartstilstand in hun thuisomgeving. Vaak totaal onverwacht. Snel hulp bieden met een AED vergroot de kans op overleven aanzienlijk. AED’s zijn helaas niet in alle woonbuurten aanwezig. Daarom wordt er hard gewerkt om van Nederland een 6-minutenzone te maken.

Wat is een 6-minutenzone

In een 6-minutenzone helpen mensen dag en nacht binnen 6 minuten een slachtoffer van een hartstilstand. Een reanimatie-oproepsysteem roept burgerhulpverleners uit de buurt op om te reanimeren met een AED. Zij doen dit totdat de ambulances arriveren en het overnemen. Voor een goed werkende 6-minutenzone zijn 3 dingen nodig:

  • een actief oproepsysteem
  • veel burgerhulpverleners
  • voldoende AED’s

BuurtAED regelen

De Hartstichting heeft een actie buurtAED. U gaat naar de website van buurtAED en maakt een persoonlijke actiepagina aan. Via dit crowdfunding platform zamelt u samen met de buurt geld in. Met een flinke korting schaft u op deze manier een AED met een buitenkast aan voor uw buurt.

Verlengen service en onderhoudscontract buurtAED

Na 5 jaar verloopt het service en onderhoudscontract van uw AED. BuurtAED biedt een nieuw contract aan voor € 575,-. Hiervan neemt Univé € 200,- voor haar rekening. Via de website ServicebuurtAED haalt u met uw buurt geld op voor dit servicepakket. Zo is de komende jaren de BuurtAED zorgeloos inzetbaar voor de buurt.

De gemeente promoot de buurtAED-actie van de Hartstichting. Op de website van de Hartstichting staat al veel informatie, maar neem bij vragen gerust contact op met mevrouw A. van den Bulk, via telefoonnummer (010) 800 40 00. Ook is er een voorbeeldbrief beschikbaar om in uw wijk of straat uit te delen.

Er zijn diverse organisaties in onze gemeente die reanimatietrainingen verzorgen:

In 1 avond leert u reanimeren en hoe een AED werkt. Wilt u met een grotere groep buurtgenoten een reanimatietraining volgen, dan is dat zelfs op locatie te organiseren. Vraag dit na bij de betreffende organisatie.

Bent u in bezit van een reanimatiecertificaat, meldt u zich dan aan via de website Hartslagnu. Als burgerhulpverlener ontvangt u een bericht wanneer iemand in uw omgeving hulp nodig heeft. Er is geen verplichting om daadwerkelijk naar het slachtoffer toe te gaan, maar het is natuurlijk heel mooi als u hiermee iemands leven redt.