Betoging op openbare plaats

Een betoging of manifestatie is een groep mensen die in het openbaar bij elkaar komt, al dan niet in een optocht. De groep doet dit om anderen hun standpunt op religieus, politiek of maatschappelijk gebied duidelijk te maken.

Een betoging moet een vreedzaam karakter hebben en de meningsuiting staat voorop. Een betoging kan op elke openbare plaats gehouden worden in de vorm van een demonstratie, vergadering of andere bijeenkomst.

U vult het formulier kennisgeving betoging (pdf, 43 kB) in. U levert dit 48 uur voordat u de betoging houdt in.

Gaat het om regelmatig terugkerende samenkomsten op vooraf bepaalde tijdstippen dan hoeft u maar één kennisgeving in te vullen. De gemeente kan u om meer gegevens vragen om de kennisgeving te kunnen beoordelen.

U ontvangt een ontvangstbevestiging, zodra het formulier bij ons binnen is. Bewaar de ontvangstbevestiging goed. Wij toetsen uw kennisgeving aan de openbare orde en veiligheid. U ontvangt vervolgens een besluit.

Het is belangrijk dat u op tijd contact opneemt met de gemeente, de politie en eventueel de brandweer. U maakt met hen namelijk afspraken over voorzieningen als dranghekken, wegafsluitingen, EHBO en eventueel gemotoriseerde begeleiding. Doet u dit niet, dan kan de burgemeester alsnog beslissen dat de betoging niet door mag gaan.

  • De gemeente geeft u een verklaring van geen bezwaar.
  • De gemeente geeft u een besluit met een aantal beperkingen of voorwaarden.
  • De gemeente verbiedt de geplande betoging.