Visie, ambitie en beleid op een duurzame gemeente

Lansingerland is een moderne gemeente, die duurzaamheid belangrijk vindt. Een duurzame gemeente is niet alleen beter voor de toekomst van mens en milieu, maar levert ons ook belangrijk economisch voordeel op. Het is dus niet meer dan logisch dat wij ons ontwikkelen tot een duurzame en CO₂ neutrale gemeente. Die klimaatbestendig en leefbaar is met een gezond en duurzaam bedrijfsleven. Daarbij geven we zelf het goede voorbeeld, maar we vragen ook iets van onze inwoners en ondernemers.

We zijn samen op weg naar een duurzame, realistische toekomst. U kunt de Visie Lansingerland Duurzaam (pdf, 6 mB) bekijken.

Ambitie

Maar, wat is die toekomst voor onze gemeente? Waar willen wij staan over 10, 20, 50 jaar? Hoe komen we daar? Dit staat allemaal in onze visie. Deze visie heeft drie thema’s:

  • energietransitie (CO₂ neutraal)
  • klimaatadaptatie (klaar voor het ‘nieuwe weer’)
  • hergebruik van grondstoffen (circulaire economie)

Verduurzamen van de tuinbouw en duurzame gebiedsontwikkeling zijn hier natuurlijk ook onderdeel van. Deze zijn verweven in de drie thema’s.

De visie is gemaakt in samenwerking met inwoners, het bedrijfsleven en andere relevante organisaties in de gemeente. Bijvoorbeeld met Stedin, de Hoogheemraadschappen, afvalinzamelaar Renewi, woningcorporatie 3B Wonen, Nieuwe Lansinger Stroom en bewonersplatform Lansingerland Samen Duurzaam.

Beleid

De gemeente heeft voor de volgende onderwerpen het duurzaamheidsbeleid vastgesteld:

  • beleids- en toetskader windenergie
  • duurzaamheidskader ruimtelijke nieuwbouw woningbouwprojecten

Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar duurzaam@lansingerland.nl.