Vergunning warmtepomp

Heeft u een vergunning nodig voor het plaatsen van een warmtepomp? Dat hangt van een aantal dingen af die we op deze pagina uitleggen.

Wat voor soort warmtepomp neemt u?

Allereerst hangt het af van het soort warmtepomp dat u wilt. Hieronder geven we uitleg over de meest voorkomende soort warmtepompen. Wilt u een ander type warmtepomp installeren en twijfelt u of een vergunning nodig? Neem dan contact op met het team Omgevingsrecht van de gemeente via telefoonnummer 010 800 40 40.

Kies het type warmtepomp:

Dit is de meest voorkomende warmtepomp. Deze warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht en geeft deze warmte af aan het water in uw verwarming. Bij deze warmtepomp heeft u (meestal) een buitenunit, zoals bij een airco, nodig. En voor het plaatsen van deze buitenunit heeft u in veel gevallen een vergunning nodig.

Geen vergunning nodig

U heeft geen vergunning nodig als u de buitenunit op de grond in uw tuin plaatst. De buitenunit mag dan niet hoger zijn dan 1 meter en de totale oppervlakte niet meer dan 2m2.

Wel een vergunning nodig

Wilt u de buitenunit aan de gevel hangen of op het dak plaatsen, dan heeft u wel een vergunning nodig. Ook als de buitenunit groter of hoger is dan hierboven beschreven, heeft u een vergunning nodig.

Wij raden u aan om voorafgaand aan het aanvragen van een vergunning een vooroverleg of conceptaanvraag aan te vragen. Dit kunt u doen bij het Omgevingsloket. Hier kan u ook direct een vergunning aanvragen. U geeft op de website aan dat u een vergunningaanvraag wilt doen en logt in met uw DigiD. Als u bent ingelogd kunt u uw aanvraag indienen door te kiezen voor ‘Overig bouwwerk bouwen’ en het stappenplan doorlopen.

Geluid

Volgens het bouwbesluit mag de buitenunit van uw warmtepomp niet te veel lawaai maken. Op de erfgrens met uw buren mag dat overdag maximaal 45 dB zijn en ’s nachts 40 dB.

Een PhotoVoltiacTermical warmtepomp, oftewel een PVT-warmtepomp is een warmtepomp die kan verwarmen, warm tapwater produceren en koelen. Het belangrijkste verschil met een lucht/ water warmtepomp is de warmtebron. Een lucht/water warmtepomp gebruikt een buitenunit om warmte uit de buitenlucht te onttrekken, terwijl een PVT-warmtepomp gebruikt maakt van de PVT-panelen op het dak. Een PVT-paneel is een gecombineerd zonnepaneel met PV voor elektra, en Zon (Thermisch) voor warmte.

Voor een PVT-warmtepomp heeft u in de meeste gevallen geen vergunning nodig. Meer informatie over zonnepanelen en wanneer u wel een vergunning nodig heeft, leest u hier.

Een bodemwarmtepomp heeft vrijwel dezelfde werking als een lucht-water warmtepomp. Alleen haalt de bodemwarmtepomp de warmte uit de grond (gesloten systeem) of uit het grondwater (open systeem). Bij een individuele warmtepomp voor een woning wordt meestal een gesloten systeem toegepast.

Voor een bodemwarmtepomp met een gesloten systeem wordt er meestal een of meerdere diepe smalle gaten geboord in tuin. Hierin worden de aanvoer- en retourleidingen van uw warmtepomp geplaatst. Het water gaat in buizen door de bodem en haalt zo de warmte uit de bodem.  

Meldplicht

Een gesloten bodemenergiesysteem (voor één particuliere woning) die niet is gelegen in een interferentiegebied* moet alleen gemeld worden bij het Omgevingsloket. Kies hier voor ‘Bodemenergiesysteem aanleggen’. De gemeente Lansingerland wordt via dit loket automatisch op de hoogte gesteld van uw melding en zal uw gesloten bodemenergiesysteem registreren.

* Een interferentiegebied is een gebied waarin bodemenergiesystemen invloed kunnen hebben op elkaar. Hierdoor kunnen bodemenergiesystemen minder goed werken. Dit heet negatieve interferentie. De gemeente wijst de interferentiegebieden aan. In Lansingerland is sinds oktober 2023 Wilderszijde aangewezen als interferentiegebied. Bekijk de kaart van het aangewezen gebied.

Vergunning

In een aantal gevallen heeft u naast de meldplicht ook een vergunning nodig voor uw nieuw aan te leggen gesloten bodemenergiesysteem.

Dit is het geval als:

  • Een gesloten bodemenergiesysteem een vermogen van 70 kW of meer heeft;

Een gesloten bodemenergiesysteem gelegen is in een interferentiegebied. In Lansingerland is sinds oktober 2023 Wilderszijde aangewezen als interferentiegebied. Bekijk de kaart van het aangewezen gebied.

Deze aanvraag kunt u doen bij het Omgevingsloket.

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met het team Omgevingsrecht van de gemeente via telefoonnummer 010 800 40 40.