Transitievisie Warmte

Gemeente Lansingerland streeft ernaar om een CO2-neutrale gemeente te worden. Om dat te realiseren moet de gebouwde omgeving in Lansingerland aardgasvrij zijn. Dit is een grote opgave. Enerzijds betekent het dat we onze vraag naar warmte flink moeten verminderen. Anderzijds zullen we alternatieve warmteopties moeten vinden om de verwarming van onze huizen, de vraag naar warm tapwater en het koken in te vullen.

De Transitievisie Warmte (pdf, 2.732 kB) is een document waarin een richting geschetst wordt voor de invulling van een aardgasvrij Lansingerland.

Heeft u vragen over de Transitievisie Warmte of kunt u het bestand niet openen? Dan kunt u een mail sturen naar duurzaam@lansingerland.nl.