Regionaal Energie Strategie + NPRES

De Regionale Energie Strategie (RES) van regio Rotterdam Den Haag is op 1 juli 2021 is opgeleverd. In de RES 1.0 (pdf, 20 MB) staan de mogelijkheden hoe we zon- en windenergie regionaal kunnen opwekken. En hoe we de bijbehorende energie infrastructuur op een zorgvuldige manier ruimtelijk kunnen inpassen.

In juni 2023 ligt de energieregio Rotterdam Den Haag nog niet op koers om de doelen van de Regionale Energiestrategie (RES) te halen, zo blijkt uit de tweejaarlijkse voortgangsrapportage. De energieregio bestaat uit 21 gemeenten, 4 waterschappen, de provincie Zuid-Holland, de netbeheerder en stakeholders. Er moeten zonnepanelen en windmolens bijkomen om meer duurzame stroom op te wekken. Wel wordt er hard gewerkt aan energiebesparing. De overstap van aardgas naar duurzame warmte ligt ook nog niet op schema, zowel lokaal als regionaal. Lees de volledige tweejaarlijkse voortgangsrapportage.

In de RES werken overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties met elkaar samen. Gezamenlijk onderzoeken we de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie op land, zonder meteen al keuzes te maken over concrete locaties of projecten. Om dat te kunnen, moeten eerst lokaal beleid worden uitgewerkt.

Meer informatie over de RES 1.0 en het vervolg vindt u op de website van RES Rotterdam Den Haag of bekijk de uitleg via YouTube.

Heeft u vragen over de RES 1.0 of kunt u de bestanden niet openen? Dan kunt u een mail sturen naar duurzaam@lansingerland.nl.