Lansingerwaterland

Zeker met de huidige zware regenbuien en perioden van droogte wordt duidelijk hoe belangrijk goed waterbeheer is voor Lansingerland. Water is onderdeel van onze omgeving. Goede omgang met water kan veel overlast voorkomen.

Lansingerland is een gebied met veel sloten en waterstromen. Water is prachtig en maakt het wonen aantrekkelijk. Maar een stinkende sloot, en wateroverlast daar zit niemand op te wachten.
Schone sloten, een goed werkend riool en groene tuinen waarin ruimte is voor wateropvang, zijn een zorg van ons allemaal.

Water in ons dagelijks leven

Elke dag gebruiken we water. Een goed functionerend watersysteem is daarom essentieel voor onze leefomgeving. Schoon water is voor iedereen belangrijk.

De gemeente en waterschappen hebben samen 3 taken:

  1. zorgen dat teveel of te weinig water geen overlast geeft (dijken, kades, afvoeren, water bergen)
  2. zorgen dat het water in sloten en vaarten gezond en schoon is (voor mens, dier, landschap, ondernemers)
  3. zorgen dat het water dat mensen gebruiken in en om het huis wordt afgevoerd via het riool (gemeente) en dat het wordt schoongemaakt (Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard).
  • Gemeente De gemeente zorgt voor een goed werkend rioolstelsel. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening en het milieubeleid. Allebei belangrijk voor een goede waterinrichting en de waterkwaliteit.
  • Hoogheemraadschappen Hoogheemraadschappen zorgen voor voldoende en schoon water in de sloten en watergangen. Daarnaast zorgen zij voor veilige kaden en dijken en het zuiveren van uw afvalwater. In Lansingerland hebben we twee hoogheemraadschappen: Delfland (Berkel en Rodenrijs) en Schieland en de Krimpenerwaard (Bergschenhoek, Bleiswijk).

De gemeente Lansingerland en de hoogheemraadschappen werken samen om een goede waterkwaliteit te realiseren. In het Waterplan Lansingerland staat hun gezamenlijke visie en de plannen en maatregelen tot 2040. De thema’s die beschreven staan in het Waterplan Lansingerland zijn voldoende en schoon water, veilige kaden en dijken, grondwater, riolering en afvalwaterzuivering, beheer en onderhoud, recreatie en samenwerking.