LansingerStroom

LansingerStroom is een lokale energie coöperatie voor de inwoners en bedrijven van Lansingerland. Zij willen voor en met hun leden energie besparen, lokaal eigen schone energie opwekken en energie in kopen. Hiermee wil LansingerStroom een lokale en toekomstbestendige energievoorziening opbouwen. En daarmee bijdragen aan de verduurzaming van de directe woon- en leefomgeving in Lansingerland en het halen van de landelijke klimaatdoelstelling voor 2050. LansingerStroom verbindt de lokale vraag aan de lokale kennis en kracht en komt zo met een lokale oplossing.

We doen het samen!

Inwoners en bedrijven hebben een stem in de plannen. De reden om mee te doen kan verschillen, maar het doel is hetzelfde: lokale kennis, kracht en enthousiasme bundelen voor een toekomstbestendige, duurzame en economisch sterk en betaalbare energievoorziening in Lansingerland.

LansingerStroom gaat voor het besparen van energie en de transitie van fossiele naar duurzame energie opgewekt uit hernieuwbare bronnen in Lansingerland. Zij nemen hierin zelf het initiatief en zijn zo niet afhankelijk van de overheid, de politiek en de grote energiespelers in de markt. Kijk voor meer informatie op de website van LansingerStroom.