Groene leges, omgevingsvergunning

Bent u als particulier van plan een woning te laten bouwen op een kavel? Als u deze woning duurzaam bouwt met strengere* BENG-normen dan de wettelijke minimale eis krijgt u 100% korting op de bouwleges. Dit geldt voor aanvragen voor een omgevingsvergunning die voor 1 januari 2023 ontvangen zijn en blijken te voldoen aan de eisen.

*We hanteren de volgende normering om in aanmerking te komen voor deze teruggaaf, waarbij aan alle drie de norm-eisen voldaan dient te worden:

  • BENG 1 15%* lager geldend bouwbesluit
  • BENG 2 ≤ 0 kWh / m2 / jaar
  • BENG 3 ≥ 100%

BENG staat voor “Bijna EnergieNeutraal Gebouw”. Dit is een gebouw dat op jaarbasis gemiddeld even veel energie opwekt als wordt gebruikt voor ‘het gebouw’ (verwarming, warm water, ventilatie, koeling en verlichting). Het is exclusief het energieverbruik van elektrische apparaten. In het Bouwbesluit heeft deze norm (conform NTA 8800) de EPC-eis vervangen.

Meer informatie over een subsidie of lening energiebesparende middelen vindt u op de website van MilieuCentraal.