Goede waterkwaliteit, wat doet u zelf?

Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor de mens en de natuur. We gebruiken oppervlaktewater om drinkwater te maken, om uit te vissen en om te recreëren. Veel van de Nederlandse natuur is afhankelijk van water uit meren, plassen, beken en rivieren.

Een goed werkend rioolsysteem is van groot belang. Daar werken wij samen hard aan. De gemeente zamelt afvalwater in en vervoert dit. De waterschappen nemen het afvalwater over en maken het schoon vóór het wordt teruggegeven aan de natuur. Een goed rioolstelsel is onmisbaar voor een gezonde leefomgeving. Als het riool verstopt raakt kost dat de samenleving veel geld en kan het leiden tot rioolwater in sloten en wateroverlast. Houd het riool schoon door geen verkeerde stoffen in het riool te gooien. Giet geen vet en olie door het toilet, maar breng het naar een container. Doe vezeldoekjes en billendoekjes in een prullenbak, verfresten en chemicaliën in de chemobak. Neem oude medicijnen mee naar de apotheek. Dit is beter voor het milieu en de waterkwaliteit en zo voorkomen we verstoppingen en storingen. Kijk voor meer tips op de website nietinhetriool.

Ook in Lansingerland zie je dat steeds meer tuinen van bewoners worden dicht gestraat (grijze tuinen). Verstening van tuinen heeft diverse gevolgen voor onder andere het milieu, het klimaat, de biodiversiteit en de gezondheid. Veel ‘grijze tuinen’ kunnen in een wijk voor problemen zorgen bijvoorbeeld tijdens hevige regenbuien. Regenwater kan niet wegzakken in de grond, waardoor tuinen en straten kunnen onderlopen en het riool overbelast raakt. Ook zien we door het verdwijnen van groen steeds minder vogels en insecten in wijken en tuinen. Wateroverlast is te voorkomen door niet de hele tuin te bestraten. Inwoners kunnen helpen door hun tuinen te vergroenen of deze op een andere manier klimaatproof te maken. Door meer planten, een gazon of een grindpad kan het regenwater wegzakken in de grond. Het regenwater opvangen in een regenton kan ook. Bij zware regenbuien wordt het rioolstelsel zo minder belast.

Gooi geen troep, hondenpoep, (chemisch) afval en blad- of tuinafval in de sloot. Loos ook geen afvalwater op de sloot. Voer geen vissen en eenden in de sloot. Teveel voedsel in het water werkt als mest, waardoor kroos en algen goed groeien, hierdoor gaan waterplanten en dieren in de sloot dood. Het water in de sloot stroomt dan niet goed meer door, hierdoor kan de sloot gaan stinken. De gemeente houdt zich ook bezig met het schoon houden van de sloten én het op peil houden van de biodiversiteit in en rondom de sloten.

Wilt u uw huis, straat of wijk klimaatbestendiger maken? De hoogheemraadschappen van Delfland en Schieland en Krimpenerwaard geven hier in sommige gevallen subsidie voor.