Funderingsloket Lansingerland

Vanaf 27 juni 2022 kunnen huiseigenaren in Lansingerland met funderingsproblemen advies aanvragen via het Funderingsloket Lansingerland. De gemeenteraad heeft daarnaast een pilotproject ingesteld voor woningen langs de Rottekade.

Voor de pilot zijn twee postcodegebieden aangewezen. Voor bewoners van de huizen in deze postcodegebieden biedt het loket ook hulp bij het aanvragen van een lening voor funderingsherstel bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

Belang regeling

Wethouder Michiel Muis (wonen) van Lansingerland wijst op het belang van de regeling. “De staat waarin uw woning verkeert, kan een enorme last en zorg zijn. Vaak komen de klachten of tekortkomingen ook pas veel later aan het licht. Daarom is het goed om vooraf preventief al te controleren.”

Digitale informatie

Heeft u een vraag dan kunt u die stellen via Stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Een funderingsspecialist van het KCAF beantwoordt de melding en vragen op afstand. KCAF is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Het loket biedt informatie over de fundering van de andere woningen Lansingerland en geeft meer transparantie zowel voor zittende eigenaren als aspirant-kopers. Ook makelaars en taxateurs maken bij woningtaxaties gebruik maken van de database van het KCAF.

De fundering van een woning

Funderingen van woningen op houten palen of op staal gefundeerde woningen (dit zijn woningen zonder funderingspalen) kunnen schade oplopen. Huizen gebouwd na 1990 lopen minder kans op funderingsschade, omdat ze in principe gebouwd zijn op betonnen palen. Huiseigenaren weten vaak niet welke fundering er onder hun woning zit en of er mogelijk sprake is van een risico op funderingsschade. Dat merkt u pas later als er scheuren in de gevel komen of er verzakkingen optreden. Het is daarom verstandig om vroegtijdig te weten hoe het met de fundering van uw woning is gesteld.

Samenwerking

Binnen het Funderingsloket Lansingerland werken gemeente Lansingerland en KCAF samen. De deskundige van het funderingsloket geeft de huiseigenaren in eerste instantie digitaal informatie. Indien noodzakelijk komt er een afspraak op locatie. De te verstrekken informatie is met behulp van een aantal databestanden tot stand gekomen. In de databestanden zijn zoveel mogelijk feitelijke gegevens verwerkt.

Wilt u meer weten over funderingen, raadpleeg dan de website van het KCAF.