Energie besparen voor bedrijven

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om zuinig met energie om te gaan en verspilling te voorkomen. Gemeente Lansingerland valt onder DCMR Milieudienst Rijnmond. Zij zijn de handhavers voor de regio Rijnmond.

Bij een inspectie door DCMR kan bepaald worden dat extra maatregelen of investeringen nodig zijn om het bedrijf duurzamer te maken. DCMR toetst of bedrijven voldoen aan de wet- en regelgeving. Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen is in de meeste gevallen niet vrijblijvend.

Wetgeving waarmee bedrijven en instellingen mogelijk te maken hebben:

Doe zelf de check

Met de Regelhulp van de Rijksoverheid checkt u eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er voor uw onderneming zijn. Beantwoord alle vragen en binnen 5 minuten weet u op hoofdlijnen wat uw energiebesparingsverplichtingen zijn en hoe u daar aan kunt voldoen.

Voor meer informatie kijk op de website van DCMR Milieudienst Rijnmond.