Inclusief ondernemen

Werk is belangrijk voor mensen. Het biedt een sociale omgeving, zorgt voor zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Het geeft het gevoel ertoe te doen, erbij te horen en onderdeel van de maatschappij te zijn. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het toch niet voor iedereen vanzelfsprekend een plek te vinden op de arbeidsmarkt.

Samen maken we Lansingerland sociaaleconomisch sterker door een werkplek te geven aan mensen die zelf niet zo makkelijk aan een baan komen. Zo geven we iedereen een eerlijke kans op werk. Gemeente Lansingerland ondersteunt bedrijven hier graag bij.

Wat is inclusief ondernemen?

Onder inclusief ondernemen verstaan we: het aan boord halen en duurzaam aan boord houden van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tenslotte verdient iedereen een plek! Inclusie is niet zomaar iedereen aannemen. Het is vooral terug te vinden in:

  • De werving- en selectieprocedures
  • De manier van communiceren met de werknemers
  • Oog hebben voor het welzijn van werknemers

Het maakt onderdeel uit van een inclusieve onderneming. Met inclusief ondernemen zet u een stap richting een inclusieve arbeidsmarkt. En die stap zetten we graag samen!

Social Return

De gemeente Lansingerland hecht bij inclusief ondernemen veel waarde aan de inzet van Social Return (SR).

Heeft u vragen over inclusief ondernemen of de inzet van social return, wilt u ergens over sparren of heeft u een concreet plan waarover u van gedachten wilt wisselen? Neem dan contact op met de adviseur van de gemeente Lansingerland: mariska.jetzes@lansingerland.nl. U kunt ook bellen naar (010) 800 40 00.

Ook op de website van het Werkgeversservicepunt Zuid Holland Centraal vindt u meer informatie over inclusief ondernemen en Social Return.