Energietoeslag 2023 aanvragen

De gemeente heeft de energietoeslag 2023 van € 800,00 beschikbaar gesteld voor huishoudens met een inkomen tot 140% van de bijstandsnorm. U kunt de energietoeslag tot en met 30 juni 2024 aanvragen.

Heeft u de energietoeslag 2022 ontvangen?  

Wij hebben zoveel mogelijk huishoudens die de energietoeslag 2022 ontvingen automatisch de energietoeslag 2023 uitgekeerd. Hier hoefde u niets voor te doen.

Aanvragen

Heeft u de energietoeslag nog niet eerder aangevraagd en denkt u in aanmerking te komen voor de energietoeslag 2023? Vul dan het formulier aanvraag energietoeslag 2023 met DigiD in.

De energietoeslag is voor huishoudens waarbij het (gezamenlijk) inkomen niet hoger is dan 140% van de geldende bijstandsnorm. Bij de energietoeslag kijken wij niet naar het eigen vermogen van u en uw eventuele partner. De energietoeslag wordt per zelfstandige woonruimte eenmalig verstrekt. Als er meer huishoudens op een adres wonen, dan wordt de energietoeslag verstrekt aan de persoon die een eigen gas-en/of elektrameter voor het betreffende woonadres op zijn of haar naam heeft staan.

Ook ondernemers kunnen de energietoeslag aanvragen als er aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Inkomenstabel per 1 januari 2024, 140% van de bijstandsnorm

Leeftijd en situatie 140% inclusief VT (vakantietoeslag)

Alleenstaande (ouder) 21 jaar tot AOW-leeftijd

€ 1.797,36

Samenwonend/gehuwd 21 jaar tot AOW-leeftijd

€ 2.567,66

Alleenstaande (ouder) AOW-leeftijd en ouder

€ 1.996,06

Samenwonend/gehuwd AOW-leeftijd en ouder

€ 2.705,25

Het gaat om het totale netto-inkomen (3 maanden voorafgaand aan de aanvraag) van u en uw eventuele partner. Zorgtoeslag en huurtoeslag tellen niet mee. Als inkomen tellen onder andere wel mee:

  • loon
  • uitkering, zoals WW, ZW, WIA, WAO, bijstand of andere sociale uitkering
  • AOW en aanvullend pensioen
  • inkomen uit eigen onderneming
  • inkomen uit verhuur
  • partner- en kinderalimentatie.

Per huishouden kunt u één keer energietoeslag krijgen.

De eenmalige energietoeslag 2023 is € 800 euro in de gemeente Lansingerland. Dit bedrag is onafhankelijk van wat u vorig jaar aan energietoeslag heeft ontvangen.

Voor hulp bij de aanvraag kunt u gebruikmaken van het gratis inloopspreekuur SamenDoen op:

  • maandag in Bleiswijk (Leeuwerikstraat 2) van 13.00 tot 14.30 uur
  • donderdag in Bergschenhoek (Stander, Wilhelminastraat 1) van 9.00 tot 10.30 uur.

Neem voor meer informatie contact op via inloop@spreekuursamendoen.nl of 010 522 55 45.

In april 2023 heeft de gemeente Lansingerland een bedrag van € 500,00 uitgekeerd aan inwoners die in 2022 bij ons bekend waren. Bent u in het jaar 2023 verhuisd naar de gemeente Lansingerland? In dat geval kunt u enkel aanspraak maken op het bedrag van €800,00 dat de gemeente Lansingerland verleent.

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt. De energietoeslag 2023 kan wel gevolgen hebben voor andere toeslagen als u het geld op uw spaarrekening zet. De energietoeslag telt dan mee als vermogen. Bij de huurtoeslag, zorgtoeslag, het kind gebonden budget en de kinderopvangtoeslag wordt gekeken naar vermogen. Het verschilt per toeslag hoeveel vermogen iemand mag hebben.

De eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten wordt vanaf januari 2024 uitbetaald door DUO. De eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten wordt automatisch overgemaakt op het bankrekeningnummer waarop u studiefinanciering ontvangt. Dit kan het bankrekeningnummer van een gemachtigde zijn. Als u recht heeft op de bijdrage in de energiekosten, krijgt u hierover een brief van DUO.

Naast de energietoeslag kunt u mogelijk een aanvraag indienen bij het Noodfonds Energie. Het Noodfonds Energie betaalt een deel van de energierekening als uw inkomen laag is en uw energiekosten hoog zijn.