Eenmalige energietoeslag lagere inkomens

De prijzen van energie zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) is er een extra tegemoetkoming: de eenmalige energietoeslag van 800 euro per huishouden. De gemeente betaalt deze toeslag uit. Met dit extra geld wordt een deel van de stijgende energiekosten gecompenseerd.

Voorwaarden aanvragen energietoeslag

Ontvangt u een uitkering van de gemeente? Dan heeft u de energietoeslag eind april ontvangen. Ontvangt u geen uitkering van de gemeente en valt u onder de onderstaande voorwaarden? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de energietoeslag. U kunt de energietoeslag tot en met 31 oktober 2022 slechts eenmalig aanvragen via deze webpagina. Lees hieronder of u aan de onderstaande voorwaarden voldoet en ga dan naar het aanvraagformulier.

U heeft recht op de energietoeslag als u:

 • de hoofdbewoner bent van uw huishouden. De hoofdbewoner is de persoon die als eerste is ingeschreven op het woonadres in de gemeente Lansingerland;
 • een huishouden heeft en het inkomen van dit huishouden, 3 maanden voorafgaand aan de datum waarop u het aanvraagformulier invult, niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of verblijfsvergunning heeft.

U ontvangt de energietoeslag in ieder geval niet als u:

 • in een (zorg)instelling of opvanghuis woont of;
 • alleen een briefadres heeft voor het ontvangen van post en geen woonadres;
 • jonger bent dan 21 jaar of;
 • jonger bent dan 27 jaar en aanspraak maakt op de studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000;
 • op uw woonadres al eerder deze eenmalige energietoeslag is verstrekt.

Aanvragen energietoeslag

De energietoeslag kunt u bij ons op 2 manieren aanvragen:

Inkomenstabel per 1 juli 2022, 120% van de bijstandsnorm

LeefsituatieInkomen bijstandsnorm (netto, zonder vakantiegeld)Inkomen 120% van de bijstandsnorm (netto, zonder vakantiegeld)
Van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
Alleenstaand€ 1.046,73€ 1.256,07
Gehuwd/samenwonend, beiden jonger dan pensioengerechtigde leeftijd€ 1.495,33€ 1.794,39
Normen pensioengerechtigden
Alleenstaande of alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassenen€ 1.164,39€ 1.397,26
Gehuwden€ 1.577,34€ 1.892,81
Inkomenstabel per 1 juli 2022, 120% van de bijstandsnorm.

Let op:

 • heeft u een meerderjarige medebewoner, dan is er mogelijk sprake van de kostendelersnorm. De kostendelersnorm is lager dan de in de tabel genoemde bedragen.

Financiële hulp

Loopt u tegen financiële problemen aan? Dan kunt u hulp aanvragen. Bijvoorbeeld door een betalingsregeling met uw energieleverancier te treffen. Ook is er een landelijk telefoonnummer, 0800-8115. Hier kunnen mensen anoniem terecht met geldzorgen voor advies op maat en doorverwezen worden naar passende hulp. Daarnaast kunt u kijken op de pagina Hulp bij schulden met informatie over hulp bij financiële problemen.

Veelgestelde vragen

Binnen 8 weken ontvangt u een brief waarin staat of u de energietoeslag ontvangt. Het kan zijn dat wij meer tijd nodig hebben om een beslissing te nemen over uw aanvraag. Ook dan informeren wij u daarover per brief. 

U kunt de energietoeslag tot en met 31 oktober 2022 aanvragen. 

U kunt de energietoeslag maar 1 keer aanvragen per huishouden. 

Bij uw aanvraag moet u een bewijs toevoegen waarop uw inkomen zichtbaar is van de laatste 3 maanden, bijvoorbeeld een salarisstrook. Heeft u geen inkomensspecificatie? Voeg dan een kopie van uw bankafschrift toe waarop uw inkomen zichtbaar is. 

Ja, de gemeente controleert de door u opgegeven woonsituatie en het inkomen van u (en uw partner). Zo zorgt de gemeente dat de toeslag bij de mensen terechtkomt voor wie het is bedoeld. 

Heeft u een uitkering levensonderhoud in het kader van de participatiewet, IOAW of IOAZ? Dan bent u bekend bij de gemeente en heeft u de energietoeslag eind april 2022 al ontvangen. Daarover heeft u ook een brief ontvangen. 

 • Uw uitkering is ingegaan na 1 januari 2022.
 • U ontving op 1 januari 2022 een uitkering naar de kostendelersnorm. 

U komt mogelijk nog steeds in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag. Vraag zelf de energietoeslag aan via het aanvraagformulier op deze webpagina. 

Huishoudens met een (gezamenlijk) netto inkomen onder de 120% van het sociaal minimum kunnen de toeslag aanvragen. U vindt meer informatie in de tabel op deze webpagina. Er wordt geen vermogenstoets uitgevoerd. 

Wanneer u een uitkering onder de 120% van het minimum ontvangt, kunt u de toeslag aanvragen. In de inkomenstabel op deze webpagina kunt u zien hoeveel 120% van het sociaal minimum is. Er wordt geen vermogenstoets uitgevoerd. 

Ja, als u nu in Lansingerland woont en uw huishouden heeft een inkomen onder de gestelde grens van 120% va de toepasselijke bijstandsnorm, komt u mogelijk in aanmerking voor de energietoeslag. 

Nee, u hoeft de energietoeslag niet terug te betalen als u die van de gemeente heeft ontvangen. 

Nee, de energietoeslag valt onder de bijzondere bijstand. U hoeft er geen belasting over te betalen. Het is een eenmalige, onbelaste uitkering. 

Nee, de energietoeslag heeft geen gevolgen voor andere toeslagen. 

U kunt de energietoeslag altijd aanvragen. U komt echter alleen in aanmerking als u drie maanden voor uw aanvraag een (gemiddeld) inkomen tot 120% van de bijstandsnorm ontving. Als u net iets boven de 120% zit heeft u dus helaas geen recht op de toeslag.

Voor hulp bij brieven, formulieren en aanvragen kunt u gebruikmaken van het inloopspreekuur SamenDoen in Bergschenhoek. Dit is gratis. Het spreekuur vindt elke donderdag plaats van 9.00 tot 10.30 uur in de Stander, Wilhelminastraat 1 in Bergschenhoek. Voor een afspraak mailt u naar  inloop@spreekuursamendoen.nl of bel naar (010) 522 55 45.