Studietoeslag

Studietoeslag is een financieel vangnet voor studenten of scholieren met een arbeidsbeperking. Deze groep heeft vaak niet de mogelijkheid om naast hun studie een bijbaan te hebben voor extra inkomsten. De regeling heeft als doel mensen aan te moedigen een studie te volgen en hen tegelijkertijd financieel te ondersteunen.

Aanvragen

U vult het formulier aanvragen studietoeslag met DigiD in.

Voorwaarden studietoeslag aanvragen

  • U bent officieel ingeschreven als inwoner van de gemeente Lansingerland.
  • U kunt door een structurele lichamelijke of psychische arbeidsbeperking niet werken naast uw studie.
  • U beschikt over een bewijs van uw beperking of chronische ziekte, zoals een verklaring van een specialist. In deze verklaring wordt uitleg gegeven over waarom u niet in staat bent om naast uw studie te werken. Als u nog geen bewijs heeft, kunt u de studietoeslag alvast aanvragen. Wij kunnen een onafhankelijke arts vragen om dit te onderzoeken.
  • U ontvangt studiefinanciering op basis van de WSF2000 of tegemoetkoming scholieren op basis van WTOS.
  • U heeft geen recht op een uitkering volgens de Wajong.
  • U moet 15 jaar of ouder zijn.

De duur en hoogte van de studietoeslag staan op Rijksoverheid.

Als u naast uw studie inkomsten uit werk ontvangt heeft u geen recht op studietoeslag. De ontvangst van andere inkomsten, bijvoorbeeld uitkering, ouderbijdrage of uit verhuur heeft geen invloed op de hoogte of het recht op studietoeslag. Als u een stagevergoeding ontvangt, mag u een specifiek bedrag per maand behouden. Elk bedrag boven het vastgestelde bedrag wordt van de studietoeslag afgetrokken.

U hoeft de studietoeslag niet terug te betalen en bepaalt zelf waar u het aan uitgeeft. Houd er rekening mee dat u wijzigingen op tijd doorgeeft. Onder de vraag “Moet ik veranderingen doorgeven?” op deze pagina staat uitleg over situaties waarin dit nodig is. Ook staat er beschreven wat er gebeurt als u dit niet doet.

U moet veranderingen die invloed hebben op uw recht op studietoeslag aan ons melden. Gaat u werken? Onderbreekt u uw studie en stopt uw studiefinanciering (tijdelijk)? Of voldoet u niet meer aan een van de andere voorwaarden? Dan stopt uw studietoeslag. Zorg ervoor dat u wijzigingen op tijd doorgeeft. Dan hoeft u geen geld terug te betalen. Twijfelt u of het nodig is? Geef de verandering dan toch door. Zo voorkomt u dat u te veel studietoeslag ontvangt, wat kan leiden tot terugbetaling of boetes. Als u later weer studietoeslag wilt ontvangen, moet u opnieuw een aanvraag indienen.