Bijzondere bijstand energiekosten

De prijzen van energie zijn hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s per maand extra kwijt aan de energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen (tot 140% van de geldende bijstandsnorm) is er een extra tegemoetkoming: de eenmalige energietoeslag. De gemeente betaalt deze toeslag uit. Met dit extra geld wordt een deel van de stijgende energiekosten gecompenseerd.  

Mogelijk is dit niet voldoende of is uw inkomen hoger dan 140% van de bijstandsnorm. Huishoudens met een inkomen tot 150% van de geldende bijstandsnorm kunnen individuele bijzondere bijstand energiekosten aanvragen.  

Wanneer kom ik aanmerking voor bijzondere bijstand energiekosten?

U komt in aanmerking voor bijzondere bijstand energiekosten, als: 

 • U een inkomen heeft tot 150% van de geldende bijstandsnorm. 
 • Het verschil tussen uw oude en nieuwe termijnbedrag voor de kosten van energie door de stijgende prijzen in 2022 aantoonbaar hoger is.  
 • U een vermogen heeft dat lager is dan € 2.500,- 

Inkomenstabel per 1 juli 2022, 150% van de bijstandsnorm

LeefsituatieInkomen bijstandsnorm (netto, zonder vakantiegeld)Inkomen 150% van de bijstandsnorm (netto, zonder vakantiegeld)
Van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
Alleenstaande of alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassenen€ 1.046,73€ 1.570,10
Gehuwd/samenwonend, beiden jonger dan pensioengerechtigde leeftijd€ 1.495,33€ 2.242,99
Normen pensioengerechtigden
Alleenstaande of alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassenen€ 1.164,39€ 1.746,58
Gehuwden€ 1.577,34€ 2.366,01
Inkomenstabel per 1 juli 2022, 150% van de bijstandsnorm

Let op: heeft u een meerderjarige medebewoner, dan is er mogelijk sprake van de kostendelersnorm. De kostendelersnorm is lager dan de in de tabel genoemde bedragen. Hierdoor heeft u mogelijk te veel gezamenlijk inkomen om aanspraak te maken op de eenmalige energietoeslag. 

Bijzondere bijstand energiekosten aanvragen

U vult het formulier bijzondere bijstand energiekosten 2022 (pdf, 668 kB) in. Lees in onderstaande vragen en antwoorden wat u nodig heeft om de aanvraag te kunnen doen. En hoe u hulp kunt krijgen bij het invullen van het aanvraagformulier. U stuurt het ingevulde formulier met bijlagen naar ons op.

Een aanvraag voor bijzondere bijstand voor gestegen energiekosten kunt u aanvragen tot en met 28 februari 2023 via het ‘aanvraagformulier voor de bijzondere bijstand voor gestegen energiekosten’. 

De bijzondere bijstand wordt toegekend voor de periode 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022. 

Binnen 8 weken ontvangt u van de gemeente bericht of u in aanmerking komt voor de aangevraagde bijzondere bijstand. Wij kunnen u ook uitnodigen voor een afspraak. In deze afspraak brengen we uw behoeften aan hulp en ondersteuning in kaart. 

Voor hulp bij brieven, formulieren en aanvragen kunt u gebruikmaken van het inloopspreekuur SamenDoen in Bergschenhoek. Dit is gratis. Het spreekuur vindt elke maandag plaats in De Leeuwerik, Leeuwerikstraat 2 in Bleiswijk, van 13.00 – 14.30 uur. Daarnaast elke donderdag van 9.00 tot 10.30 uur in de Stander, Wilhelminastraat 1d in Bergschenhoek. Voor een afspraak mailt u naar  inloop@spreekuursamendoen.nl of bel naar (010) 522 55 45.
Ook kunnen de vrijwilligers van Thuisadministratie van Humanitas u helpen met het invullen van het aanvraagformulier.

Om de aanvraag bijzondere bijstand energiekosten te doen is een goede voorbereiding handig. U kunt dit doen door vooraf gegevens en bewijsstukken te verzamelen. Op deze manier heeft u alles bij de hand en vult u het formulier stap voor stap in.

Het is van belang dat u deze gegevens van iedereen verzamelt die op uw adres woont, zoals een echtgenoot/partner, kinderen of andere inwonenden.

Hieronder ziet u bewijsstukken die u nodig heeft. Misschien is niet alles op u van toepassing. Mocht u daar toch nog een vraag over hebben dan helpen wij u graag. Bel: (010) 800 40 00.

 • BSN- nummer (Burgerservicenummer)
 • Bankpas (rekening waarop de bijzondere bijstand overgemaakt wordt bij toekenning)
 • Geldig paspoort/identiteitskaart/verblijfsvergunning (rijbewijs is niet geldig)
 • Bewijs van kamerhuur of kostgeld (Schriftelijke overeenkomst van huurder, onderverhuurder of kostganger)
 • Betaalbewijzen van de afgelopen 3 betalingen als er een schriftelijke overeenkomst is met een huurder, onderverhuurder of kostganger.
 • Kopie van de loonstrook of uitkeringsspecificatie. Of andere specificatie wanneer er andere inkomsten zijn, zoals pensioen, studiefinanciering, etc.
 • Een kopie van uw bedrijfsbalans wanneer u zelfstandig ondernemer bent of kortgeleden was.
 • Een kopie beschikking heffingskorting.
 • Kopie bankafschriften van alle rekeningen van de afgelopen 3 maanden
 • Kopie van waardepapieren/ crypto-overzicht
 • Kopie van uw kentekenbewijs deel I en II
 • Kopie bewijsstukken van schulden
 • Kopie van het meest recente ‘oude’ termijnbedrag’ energiekosten
 • Kopie van het meest recente ‘nieuwe’ termijn bedrag’ energiekosten