Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u een laag inkomen en heeft u door bijzondere omstandigheden extra kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u soms een vergoeding aanvragen. Dit kunnen bijvoorbeeld kosten voor rechtsbijstand zijn of voor een kapotte wasmachine. Deze vergoeding noemen we bijzondere bijstand. U kunt bijzondere bijstand voor uzelf of voor iemand anders aanvragen.

Er zijn 2 soorten aanvraagformulieren voor individuele bijzondere bijstand.

U komt in aanmerking voor bijzondere bijstand, als:

  • U een vermogen heeft dat lager is dan € 2.500,-.
  • Het gaat om de vergoeding van noodzakelijke kosten die normaal gesproken niet gemaakt worden, maar door bijzondere omstandigheden nu wel.
  • De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt nog niet zijn betaald. Je kunt dus niet achteraf declareren.

Binnen 8 weken ontvangt u van de gemeente bericht of u in aanmerking komt voor de aangevraagde bijzondere bijstand. Wij kunnen u ook uitnodigen voor een afspraak. In deze afspraak brengen we uw behoeften aan hulp en ondersteuning in kaart.

  • Uw eigen bijdrage in de kosten van rechtsbijstand
  • Uw eigen bijdrage in de kosten van bewindvoering
  • Kosten van kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie

Bel ons voor informatie over bijzondere bijstand. Het spreekuur van het team Participatie (werk en inkomen) is tussen 09.00 en 10.30 uur via 010 800 40 00.

Voor hulp bij het aanvragen, kunt u terecht op het spreekuur Samen Doen! Iedere donderdagochtend tussen 9.00 en 10.30 uur in de Stander, Wilhelminastraat 1 in Bergschenhoek. U bent ook welkom op het spreekuur in Bleiswijk, iedere maandagmiddag tussen 13.00 en 14.30 uur, locatie Leeuwerik, Leeuwerikstraat 2. U hoeft geen afspraak te maken om het spreekuur te bezoeken.