Gladheidsbestrijding

Als het door weersomstandigheden glad wordt, gaat de gemeente strooien. Ook begint de gemeente vanaf de eerste sneeuwval met schuiven en strooien, ook ’s nachts en als het noodzakelijk is in het weekend. Bekijk onze strooiroutekaart om te zien welke wegen en fietspaden wij strooien.

Overlast door gladheid geeft u door via BuitenOpOrde.

De gemeente moet er voor zorgen dat wegen en fietspaden bij gladheid veilig gebruikt kunnen worden. We kunnen niet alle wegen en paden strooien. Daarom hebben we strooiroutes vastgesteld aan de hand van een vastgesteld gladheid beleidsplan.

Wanneer worden de centra gestrooid?

Als eerste strooien wij de hoofdroutes. Dit zijn de doorgaande wegen, de daaraan gelegen op- en afritten, de bus routes, bruggen en de wijkontsluitingswegen. Ook strooien wij de doorgaande fietspaden met de daarin gelegen bruggen en de parkeerplaatsen in de centra. Bruggetjes die in de route zitten worden ook gestrooid.

Als bovenstaande routes onder controle en goed/veilig begaanbaar zijn tijdens winterse omstandigheden, strooit de gemeente als service bij aanhoudende gladheid de volgende plaatsen met de hand: Oversteekplaatsen voetgangers, bushaltes, omgeving van bejaardenwoningen, toegang van scholen en gebouwen met een openbare functies en winkelcentra gebieden.

De strooiwagens strooien met een combinatie van nat en droog zout en in uitzonderlijke gevallen alleen met droog zout gemengd met zand. De handploeg strooit vaak een combinatie van zout en/of zand. Strooizout werkt alleen goed bij veel beweging, bijvoorbeeld als er meerdere auto’s overheen rijden. Hoe meer bewegingen, hoe beter de werking.

Er rijden 8 strooiwagens in de gemeente. Een complete strooironde duurt ongeveer 2 ½ a 3 uur.

De gemeente beperkt zich bij gladheidbestrijding tot doorgaande en wijkontsluitingswegen en fietsroutes, waar ook de zorgplicht en inspanningsverplichting ligt. Op deze wijzen zorgen we dat hulpdienst, woon-werkverkeer en bevoorrading van belangrijke locaties kunnen blijven doorstromen. Daarna concentreren we ons op overige wegen. Voetpaden zijn in verband met de omvang/grootte van het reeds te bewerken areaal niet opgenomen. Daarnaast is daar vaak te weinig beweging om een goede werking van het gestrooide middel te garanderen. De gemeente heeft ook niet de capaciteit om overal te strooien. Om die redenen bieden we daarom onze inwoners gratis zout aan, wat gebruikt kan worden om de stoep voor hun deur te strooien en zo bij te dragen.

De gemeente probeert een goede balans te vinden tussen de bescherming van het milieu en de veiligheid van de bewoners. Dat is de reden waarom wij de gladheid in wijkstraten alleen bij hoge uitzondering bestrijden. Ook is daar vaak te weinig beweging om een goede werking van het gestrooide middel te garanderen en is dus gladheidsbestrijding niet of nauwelijks effectief.

 • In geval van sneeuw: schuif of veeg eerst zoveel mogelijk de losse sneeuw in de richting van de trottoirband zodat dit niet op een later tijdstip opnieuw kan bevriezen.
 • Strooi het zout gelijkmatig uit.
 • Strooi niet te dik (maximaal één handje strooizout per vierkante meter).
 • Geef het strooizout de tijd om zijn werk te doen (30 minuten is voldoende).
 • Het strooien van zout heeft vooral zin als er vervolgens overheen wordt gelopen of gereden. Hoe meer bewegingen, hoe beter de werking.
 • Gebruik strooizout altijd spaarzaam. Overmatig strooien leidt ertoe dat het zoute smeltwater in de bodem dringt en wortels van bomen en planten beschadigt.
 • Bewaar geopende zakken op een droge plaats, want anders gaat het zout klonteren.

Wanneer er door bijvoorbeeld vorst, ijzel of sneeuw gladheid wordt verwacht, bepaalt de gemeentelijke gladheidcoördinator(en) samen met informatie van het lokale meetstation en de gladheidmeteoroloog van het weerbureau of en wanneer er moet worden gestrooid. De gladheidcoördinator geeft vervolgens de opdracht om te starten met een strooiactie.

Op wegen met relatief veel verkeer is het effect van het gestrooide zout snel te merken. Op wegen met minder verkeer en fietspaden duurt dit langer. Strooizout heeft het meeste effect rond het vriespunt. Bij lagere temperaturen en veel sneeuwval neemt het effect snel af. Bij een temperatuur van ongeveer -9°C is de werking van strooizout bijna nihil. Bij de keuze van de te strooien routes is hier rekening mee gehouden. Routes met relatief weinig verkeer zijn daarom niet opgenomen.

Doelen van gladheidsbestrijding in Lansingerland zijn:

 • het bewaken van de verkeersveiligheid
 • het onder winterse omstandigheden zorgen voor doorstroming van het verkeer
 • het op peil houden van de bereikbaarheid

Op deze doelen zijn de strooiroutes gebaseerd en heeft de gemeente een inspanningsverplichting.

Tijdens winterse omstandigheden vormen paaltjes een groter gevaar voor fietsers. Ook kan er op deze wijzen het strooien ongehinderd uitgevoerd worden.  De paal laten staan en alleen maar verwijderen als de strooier er langs moet is geen optie. In het kader van veiligheid is het niet gewenst dat de chauffeur tijdens het strooien zijn/haar voertuig verlaat. De weersomstandigheden zijn veelal (zeer) slecht. Ook kan de paal vastgevroren zijn waardoor de strooier zijn route niet kan vervolgen.

Door nieuwe richtlijnen voor strooivoertuigen, zijn de voertuigen groter en zwaarder uitgerust. De fietspaden met een bord zijn te smal of technisch niet geschikt om met de zware strooivoertuigen te bewerken. Er zijn altijd alternatieve routes in de buurt die wel worden gestrooid en begaanbaar zijn. Enkele voorbeelden van locaties zijn:

 • Fietspad Berkelseweg, Bergschenhoek (vanaf centrum Bergschenhoek richting Groenweg, rechterzijde). Het betreft een enkelbaans fietspad. Aan de overzijde ligt een dubbelbaans fietspad die wel wordt gestrooid en dus een goed alternatief is.
 • Julianalaan, Bergschenhoek. Fietspad is te smal, waardoor er alleen schade kan worden gereden of gevaarlijke situaties voor fietsers en andere weggebruikers bij de uitvoering. Bij extreme gladheid kunnen fietsers de rijbaan gebruiken, of via de Laan de Vrijheid fietsen. Deze wordt wel gestrooid en is daarmee en dichtbij gelegen alternatief.