Elektrische deelscooters

Lansingerland groeit, dat vraagt onder andere ook om nieuwe vormen van vervoer. Deelmobiliteit speelt hierin een steeds belangrijkere rol. De gemeente staat daarom positief tegen het aanbieden van nieuwe vormen van deelmobiliteit, waaronder de elektrische deelscooters.

Wat kunt u doen bij overlast?

U meldt dit direct bij de aanbieder op de volgende manieren:

Aanbieder Felyx

De elektrische deelscooter heeft voor onze gemeente de nodige voordelen. Zo is het een goed alternatief voor de auto, zeker op de korte afstand. Daarbij hoeft men ook minder lang naar een parkeerplek te zoeken. Als meer mensen gebruikmaken van de deelscooters, is er niet alleen minder autoverkeer, maar hebben we ook minder parkeerplekken nodig.

Daarnaast kan de deelscooter heel goed gebruikt worden voor de eerste of laatste kilometers van een reis die je grotendeels met het openbaar vervoer maakt. Bijvoorbeeld als je vanaf de metro naar huis wilt en het te ver is om te lopen. En natuurlijk is de elektrische deelscooter uitstootvrij en draagt hij bij aan onze lokale klimaatdoelstellingen.

De deelscooters verplaatsen zich op organische wijze door de gemeente. Gebruikers rijden ze van locatie naar locatie. De aanbieder zorgt ervoor dat een deelscooter niet te lang op 1 plek blijft staan. Kapotte of verkeerd gestalde scooters verwijdert de aanbieder na een melding.

Ondanks de afspraken tussen de gemeente en de aanbieder kunnen de deelscooters op verkeerde plekken terecht komen of langdurig ongebruikt op een locatie staan. Ervaart u overlast van de deelscooters? Neem dan als eerst contact op met de aanbieder. Er wordt gevraagd een foto toe te voegen bij de melding (bij voorkeur met het kenteken), zodat de aanbieder de melding beter en sneller kan oplossen. De aanbieder is verantwoordelijk voor het netjes stallen van de deelscooters. Onze ervaring is dat alle klachten adequaat en binnen 48 uur worden behandelt. U kunt op de navolgende manieren een melding maken:

Aanbieder Felyx

Wilt u meer weten over de aanbieder van deelscooters? Kijk dan op de website van Felyx.

Gaat het om een kapot voertuig? Dan haalt de aanbieder het voertuig op of repareert het ter plaatse. Staat het voertuig hinderlijk geparkeerd? Dan waarschuwt de aanbieder de laatste gebruiker van het voertuig. Krijgt de gebruiker vaker een waarschuwing, dan volgt er een boete. Ook kan de gebruiker worden geblokkeerd. Komen er vaker meldingen over dezelfde plek binnen, dan kan de aanbieder het servicegebied in overleg met de gemeente aanpassen. U kunt hiervoor ook zelf contact opnemen met de aanbieder om het servicegebied aan te laten passen.

De aanbieder heeft bepaalde servicegebieden. Voor de deelscooters gelden daarin dezelfde verkeersregels voor het parkeren als voor fietsen en scooters. Dit kan op de stoep, in de berm of op speciaal daarvoor aangewezen plekken. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), zie artikel 2:51, staan aanvullende regels die ook gelden voor de elektrische deelscooters. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om tegen een deur, gevel of raam te parkeren. Ook mag de ingang van een portiek niet worden geblokkeerd. Daarnaast moet er ook opgelet worden dat de scooter niet het voetpad blokkeert, zodat voetgangers, rolstoelen en kinderwagens er geen last van hebben.

Buiten het servicegebied kunnen de scooters ook geparkeerd worden, maar alleen als de gebruiker zijn of haar parkeermodus aanzet. Dit betekent dat dezelfde gebruiker later de scooter weer meeneemt. Staat er een deelscooter toch in de weg? Dan kunt u een melding maken bij de aanbieder.

Als u overlast ervaart neemt u contact op met de aanbieder. De aanbieder is namelijk verantwoordelijk voor het netjes stallen van de deelscooters. Als gemeente weten wij niet wie de laatste bestuurder was en kunnen de betreffende bestuurders daardoor geen sancties opleggen, tenzij een BOA op heterdaad overtreding constateert. Door melding te maken bij de aanbieder kunnen zij de laatste bestuurder hierop aanspreken.

Lansingerland groeit. Dat vraagt onder andere ook om nieuwe vormen van vervoer. Deelmobiliteit speelt hierin een steeds belangrijkere rol. De gemeente staat daarom positief tegen het aanbieden van nieuwe vormen van deelmobiliteit, waaronder de elektrische deelscooters.

Het is voor alle scootereigenaren toegestaan deze op de openbare weg, volgens de geldende verkeersregels, te parkeren. Daarbij maken wij geen onderscheid tussen particuliere scooters of bedrijfsvoertuigen. Echter dienen de eigenaren en de gebruikers zich wel aan deze verkeersregels te houden. Wij spreken de eigenaren daarop aan. De gemeente participeert als overheidsinstelling niet in dit initiatief, anders dan dat wij voor een goede gang van zaken afspraken maken met de aanbieder. Doordat de deelscooter niet in de tuin of in een berging wordt geparkeerd, zoals bij een particulier voertuig meestal wel gebeurt, zijn de deelscooters veel prominenter aanwezig in het straatbeeld, waardoor het lijkt alsof de gemeente daarin een rol heeft, terwijl dit niet zo is.

Gemeente Lansingerland heeft afspraken met de aanbieder over de zogenaamde servicegebieden en reactie(termijnen) op meldingen. Wij stellen de aanbieder hier ook verantwoordelijk voor. Gebruikers die overlast bezorgen kunnen worden uitgesloten van het gebruik van de scooters. Als wij merken dat inwoners veel overlast ervaren van de deelscooters maken wij nieuwe afspraken met de aanbieder. Servicegebieden aanpassen is een mogelijkheid om overlast te beperken.

Bij metrostation Rodenrijs en in Bergschenhoek zijn speciale scootervakken ingericht. Deze zijn zowel voor deelscooters als reguliere scooters te gebruiken. De aanbieders passen het servicegebied aan op deze scootervakken. Echter zijn wij daarbij nog steeds afhankelijk van het gedrag van de scooterrijder dat zij zich hier ook goed aan houden.

De gemeente Lansingerland staat open voor initiatieven op het gebied van verduurzaming van mobiliteit alsmede deelmobiliteit. Zeker initiatieven zoals elektrisch deelvervoer sluit aan bij de ambitie van Lansingerland om bij te dragen aan de mobiliteitsambitie.

De gemeente heeft hier geen actieve rol in gespeeld. De aanbieders rollen zelfstandig de deelscooters uit in Lansingerland, maar doen dit wel in overleg met de gemeente. Daarnaast hebben wij op grond van ons regelement (de APV) geen argument de scooters te weigeren.