Elektrische deelscooters

Lansingerland groeit, dat vraagt onder andere ook om nieuwe vormen van vervoer. Deelmobiliteit speelt hierin een steeds belangrijkere rol. De gemeente staat daarom positief tegen het aanbieden van nieuwe vormen van deelmobiliteit, waaronder de elektrische deelscooters.

Wat kunt u doen bij overlast?

U meldt dit direct bij een van de aanbieders. U kunt dit op de navolgende manieren doen:

Aanbieder Felyx

Aanbieder Check.

De elektrische deelscooter heeft voor onze gemeente de nodige voordelen. Zo is het een goed alternatief voor de auto, zeker op de korte afstand. Daarbij hoeft men ook minder lang naar een parkeerplek te zoeken. Als meer mensen gebruikmaken van de deelscooters, is er niet alleen minder autoverkeer, maar hebben we ook minder autoparkeerplekken nodig.

Daarnaast kan de deelscooter heel goed gebruikt worden voor de eerste of laatste kilometers van een reis die je grotendeels met het openbaar vervoer maakt. Bijvoorbeeld als je vanaf de metro naar huis wilt en het te ver is om te lopen. En natuurlijk is de elektrische deelscooter uitstootvrij en draagt hij dus bij aan onze lokale klimaatdoelstellingen.

De deelscooters verplaatsen zich op organische wijze door de gemeente, doordat deze door de gebruikers zelf naar andere locaties worden gereden. De aanbieders zorgen er wel voor dat een deelscooter niet te lang op 1 plek blijft staan. De aanbieders zorgen er ook voor dat kapotte of verkeerd gestalde scooters na een melding snel worden verwijderd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen hinderlijk geparkeerde scooters en gevaarlijk geparkeerde scooters. Deze laatste categorie heeft een hogere prioriteit.

Ondanks de afspraken tussen de gemeente en de aanbieders, kunnen de deelscooters op verkeerde plekken terecht komen of langdurig ongebruikt op een locatie staan. Ervaart u overlast van de deelscooters op straat of in de openbare ruimte? Neem dan als eerst contact op met de betreffende aanbieder. Er wordt gevraagd een foto toe te voegen bij de melding (bij voorkeur met het kenteken), zodat de aanbieder de melding beter en sneller kan oplossen. De aanbieders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het netjes stallen van de deelscooters. Onze ervaring is dat zij alle klachten adequaat en binnen 48 uur zullen behandelen. U kunt op de navolgende manieren een melding maken:

Aanbieder Felyx

Aanbieder Check.

Wilt u meer weten over de aanbieders van deelscooters? Kijk dan op de website van de aanbieders.

Gaat het om een kapot voertuig? Dan haalt de aanbieder het voertuig op of repareert het ter plaatse. Staat het voertuig hinderlijk geparkeerd? Dan waarschuwt de aanbieder de laatste gebruiker van het voertuig. Krijgt de gebruiker vaker een waarschuwing, dan volgt er een boete. Ook kan de gebruiker worden geblokkeerd. Komen er vaker meldingen over dezelfde plek binnen, dan kan de desbetreffende aanbieder het servicegebied in overleg met de gemeente aanpassen. U kunt hiervoor ook zelf contact opnemen met de desbetreffende aanbieder om het servicegebied aan te laten passen.

De aanbieders hebben bepaalde servicegebieden. Voor de deelscooters gelden daarin dezelfde verkeersregels voor het parkeren als voor gewone fietsen en scooters. Dit kan op de stoep, in de berm of op speciaal daarvoor aangewezen plekken. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), zie artikel 2:51, staan aanvullende regels die ook gelden voor de elektrische deelscooters. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om tegen een deur, gevel of raam te parkeren. Ook mag de ingang van een portiek niet worden geblokkeerd. Daarnaast moet er ook opgelet worden dat de scooter niet het voetpad blokkeert, zodat voetgangers, rolstoelen en kinderwagens er geen last van hebben.

Buiten het servicegebied kunnen de scooters ook geparkeerd worden, maar alleen als de gebruiker zijn of haar parkeermodus aanzet. Dit betekent dat dezelfde gebruiker later de scooter weer meeneemt. Staat er een deelscooter toch in de weg? Dan kunt u een melding maken bij de aanbieder.

Als er overlast wordt ervaren dient u contact op te nemen met de betreffende aanbieder. Zij zijn namelijk te allen tijde verantwoordelijk voor het netjes stallen van de deelscooters. Zij kunnen de betreffende gebruikers ook achterhalen en sanctioneren. Als gemeente weten wij niet wie de laatste bestuurder was en kunnen de betreffende bestuurders daardoor geen sancties opleggen, tenzij een BOA op heterdaad overtreding constateert. Door melding te maken bij de aanbieders kunnen zij de laatste bestuurder hierop aanspreken.

Lansingerland groeit, dat vraagt onder andere ook om nieuwe vormen van vervoer. Deelmobiliteit speelt hierin een steeds belangrijkere rol. De gemeente staat daarom positief tegen het aanbieden van nieuwe vormen van deelmobiliteit, waaronder de elektrische deelscooters.

Het is voor alle scootereigenaren toegestaan deze op de openbare weg, volgens de geldende verkeersregels, te parkeren. Daarbij maken wij geen onderscheid tussen particuliere scooters of bedrijfsvoertuigen. Echter dienen de eigenaren en de gebruikers zich wel aan deze verkeersregels te houden. Wij spreken de eigenaren daarop aan. De gemeente participeert als overheidsinstelling niet in dit initiatief, anders dan dat wij voor een goede gang van zaken afspraken maken met de betreffende aanbieders. Doordat de deelscooter niet in de tuin of in een berging wordt geparkeerd, zoals bij een particulier voertuig meestal wel gebeurt, zijn de deelscooters veel prominenter aanwezig in het straatbeeld, waardoor het lijkt alsof de gemeente daarin een rol heeft, terwijl dit niet zo is.

Gemeente Lansingerland heeft afspraken met de aanbieders over de zogenaamde servicegebieden en reactie(termijnen) op meldingen. Wij stellen de aanbieders hier ook verantwoordelijk voor. Gebruikers die overlast bezorgen kunnen worden uitgesloten van het gebruik van de scooters. Indien de gemeente merkt dat er veel overlast wordt ervaren van de deelscooters, worden er nieuwe afspraken gemaakt met de aanbieders. Ook kunnen dan servicegebieden aangepast worden om overlast te beperken.

Bij metrostation Rodenrijs en in Bergschenhoek zijn speciale scootervakken ingericht. Deze zijn zowel voor deelscooters als reguliere scooters te gebruiken. De aanbieders passen het servicegebied aan op deze scootervakken. Echter zijn wij daarbij nog steeds afhankelijk van het gedrag van de scooterrijder dat zij zich hier ook goed aan houden.

De gemeente Lansingerland staat open voor initiatieven op het gebied van verduurzaming van mobiliteit alsmede deelmobiliteit. Zeker initiatieven zoals elektrisch deelvervoer sluit aan bij de ambitie van Lansingerland om bij te dragen aan de mobiliteitsambitie.

De gemeente heeft hier geen actieve rol in gespeeld. De aanbieders rollen zelfstandig de deelscooters uit in Lansingerland, maar doen dit wel in overleg met de gemeente. Daarnaast hebben wij op grond van ons regelement (de APV) geen argument de scooters te weigeren.

Meer informatie over de aanbieders van de deelscooters kunt u vinden op de website van de aanbieders.