Bijzondere transporten, ontheffing

Wilt u grote goederen, zoals een groot jacht, een recreatiewoning of grote machines vervoeren binnen de gemeentegrenzen? Dan kan het zijn dat uw transport niet voldoet aan de wettelijke transporteisen.

Is het transport langer, breder, hoger of zwaarder dan toegestaan? U vraagt hiervoor een ontheffing aan bij de RDW.