Leerlingenvervoer

Kan uw kind niet zelfstandig naar de basisschool of naar het voortgezet onderwijs reizen? Of is de afstand naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan 6 kilometer? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding in de vervoerskosten.

Aanvragen

Voldoet uw kind aan de voorwaarden voor een vergoeding in de vervoerskosten? Vul dan het aanvraagformulier tegemoetkoming leerlingenvervoer met DigiD in.

Voorwaarden vergoeding

Een vergoeding in de vervoerskosten voor uw kind is mogelijk als:

 • De school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO), Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) of Speciaal Onderwijs (SO) meer dan 6 kilometer van uw huis is.
 • De reguliere basisschool van uw keuze op basis van uw levens- of godsdienstige overtuiging meer dan 6 kilometer van uw huis is.
 • Uw kind een structurele beperking heeft, waardoor zelf reizen of reizen met begeleiding niet mogelijk is.

De afstand van uw huis tot aan het onderwijs wordt berekend op basis van de kortste route in de ANWB-routeplanner.

Aanvraag volgen

Op Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.

Als ouder bent u zelf verantwoordelijk voor het naar school begeleiden van uw kind. Maar soms hebben ouders hierbij ondersteuning nodig van de gemeente. De ondersteuning kan dan bestaan uit:

 • een fietsvergoeding (ook voor begeleider bij kind onder de 9 jaar)
 • een vergoeding voor kosten voor het openbaar vervoer (ook voor begeleider bij kind onder de 9 jaar)
 • een vergoeding voor gebruik van eigen auto of motorvoertuig
 • vervoer met een taxi(bus)

De hoogte van het bedrag en vorm van de voorziening (financiële vergoeding of taxivervoer) hangt af van de vervoersmogelijkheden van uw kind.

Meer informatie

Soms moet u een deel van de reiskosten zelf betalen. Dat heet een eigen bijdrage. U betaalt een eigen bijdrage als uw jaarinkomen (en van uw partner) hoger is dan het vastgestelde normbedrag en wanneer:

 • uw kind naar een reguliere basisschool gaat op basis van uw levens- of godsdienstige overtuiging.
 • uw kind naar Speciaal Basisonderwijs (SBO) gaat.

Het normbedrag wordt jaarlijks vastgesteld.

 • Uw DigiD. Kunt u niet digitaal aanvragen? Neem dan contact op met 010 800 4000 of mail naar leerlingenvervoer@lansingerland.nl.
 • Een inkomensverklaring over het jaar 2022. Als uw kind naar het speciaal basis onderwijs of regulier basis onderwijs gaat en het gecorrigeerde verzamelinkomen van beide ouders/verzorgers lager is dan € 29.700,-. Een inkomensverklaring vraagt u op bij de belastingdienst.
 • Een vervoersverklaring leerlingenvervoer (pdf, 197 kB) als uw kind op 1 augustus 2024 ouder is dan 9 jaar en (nog) niet zelfstandig naar school kan reizen vanwege een structurele beperking. U print de vervoersverklaring en laat deze invullen door de Commissie van Begeleiding (CvB) van de school of door een medisch behandelend arts.

Afhankelijk van de school waar uw kind naar toe gaat, heeft u ook het volgende nodig:

 • Voor een cluster 1 of 2 school: een geldige verklaring van de Commissie van Onderzoek (CvO) of een definitieve inschrijving van de school
 • Voor een cluster 3 of 4 school: een geldige ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV) of een definitieve inschrijving van de school
 • Voor SBO onderwijs: een geldige ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV) of een definitieve inschrijving van de school
 • Voor regulier onderwijs: een definitieve inschrijving van de school

De aanvraag wordt in behandeling genomen vanaf het moment dat het aanvraagformulier, inclusief benodigde bijlagen bij de gemeente is geregistreerd.

Als u alle benodigde gegevens heeft aangeleverd, beoordelen wij uw aanvraag en ontvangt u binnen 8 weken een e-mail. Het besluit staat dan vervolges in Mijn Lansingerland. Wij nemen contact op met u en/of met de school van uw kind als er aanvullende informatie nodig is. De tegemoetkoming gaat in nadat de aanvraag is goedgekeurd.

Is er sprake van een scheiding en/of co-ouderschap binnen het gezin, waardoor er voor uw kind 2 verblijfplaatsen ontstaan? Meld dit op het aanvraagformulier.

De tegemoetkoming gaat in vanaf het moment dat de aanvraag, inclusief eventuele bijlagen, bij de gemeente is geregistreerd en goedgekeurd.