Beltax - Wmo collectief vervoer

De beltax vervoert u van deur tot deur en wordt verzorgd door Noot Personenvervoer. U kunt gebruik maken van de Beltax als u een indicatie heeft voor collectief vervoer.

Voorwaarden voor de Beltax

Voor de Beltax komt u in aanmerking als u:

 • mobiliteitsproblemen heeft
 • niet op een andere manier kunt reizen
 • niet zonder hulp kunt reizen

Aanvragen

Voor een aanvraag, verlenging of uitbreiding van het aantal kilometers vult u het formulier verzoek om hulp in. Heeft u hulp nodig bij het indienen van een aanvraag? U kun hulp krijgen via:

Kwadraad maatschappelijk werk (18 tot 67 jaar)

Welzijn Lansingerland (67 jaar of ouder)

 • Bel voor een afspraak naar 010 522 55 45
 • Mail uw vraag naar info@swsl.nl

Spreekuren consulent gemeente

Als u liever direct contact heeft met een consulent van de gemeente belt u tijdens het spreekuur. Het spreekuur is van maandag tot en met vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur. U belt naar 010 800 40 00.

Nadat wij u aanvraag ontvangen

Als u de aanvraag bij ons indient volgen er 6 stappen tot en met de start van de hulp:

 1. Wij nemen contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek.
 2. Het gesprek vindt plaats samen met de consulent over uw hulpvraag. U kunt gebruik maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner die bij het gesprek aanwezig is. Neem hiervoor contact op met stichting MEE.
 3. U zoekt samen met de consulent naar de beste passende hulp. Ook wel het onderzoek genoemd.
 4. De gemaakte afspraken komen in een ondersteuningsplan te staan. Dit plan moet ondertekend naar de gemeente.
 5. Het besluit dat de gemeente neemt komt in een beschikking te staan.
 6. Als u aanvraag is toegekend start de hulp zo snel als mogelijk.

Reisgebied

De gemeente ondersteunt in een vervoersbehoefte tot en met 30 kilometer vanaf of tot uw woonadres. U kunt een reis plannen tot en met 35 kilometer via Noot Personenvervoer. Boven de 30 kilometer is het een afspraak tussen u en Noot Personenvervoer. Bekijkt u ook het kopje ‘kosten’.

Kosten

OnderwerpBedrag
Opstaptarief€ 1,08
Per kilometer tot en met 30 kilometer€ 0,17
Per kilometer vanaf 31 tot en met 35 kilometerPrijs Noot Personenvervoer
Kunt u niet zelfstandig reizen met de Beltax, dan staat dit op uw Beltax-pas aangegeven. Uw (medisch) begeleider reist verplicht en gratis met u mee.Gratis
Extra reisgenoot€ 5,00

Bestellen (prioriteits)rit

Uw rit meldt u aan bij Noot Personenvervoer via het telefoonnummer 010 521 66 66. Voor een rit die u volgens een vast patroon vaker maakt is er een herhaalrit. Uw ritten staan dan vast in de planning en u belt alleen als uw vaste rit niet doorgaat.

Voor een belangrijke afspraak zoals een ziekenhuisbezoek, een bruiloft of een uitvaart meldt u een prioriteitsrit aan. U reserveert een prioriteitsrit minimaal 24 uur van te voren. Bij het aanmelden moet duidelijk zijn dat het om een prioriteitsrit gaat. Noot Personenvervoer zorgt dat u tot maximaal 15 minuten voor aanvang aanwezig bent op uw afspraak.

Contact

Ben u uw Beltax-pas kwijt? Bel tijdens het telefonisch spreekuur van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur met de Wmo-consulent via 010 800 40 00.

Kloppen de gegevens niet op de factuur van Noot Personenvervoer? Of heeft u een klacht over de beltax? Dien deze in bij Noot Personenvervoer. In beide gevallen onderzoekt Noot Personenvervoer uw klacht en neemt contact met u op.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u bezwaar maken.

Als u een indicatie heeft voor de dagbesteding is daarbij beoordeeld of u zelf naar de dagbesteding kunt reizen. Kunt u niet zelfstandig reizen? Dan heeft u een indicatie vervoer dagbesteding. Ouderen die gebruik maken van de dagbesteding van Welzijn Lansingerland kunnen gebruik maken van de 3B-Bus of van de Beltax.

De gemeente Lansingerland gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en leggen alleen vast wat echt nodig is. De gemeente Lansingerland verstrekt uw gegevens uitsluitend aan partijen die hulp en ondersteuning bieden bij de uitvoering van uw ondersteuningsplan. Uw consulent of uw hulpverlener informeert u hierover. Als gemeente werken wij alleen samen met aanbieders die ook werken volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de privacyverklaring leest u meer informatie over de manier waarop de gemeente omgaat met persoonsgegevens.

Zie ook