Parkeren bij autobedrijven, ontheffing

Autobedrijven mogen geen auto’s op of langs de openbare weg parkeren. U kunt hiervoor een ontheffing aanvragen. Wij zijn heel terughoudend met het verstrekken van een ontheffing. Denkt u een zwaarwegend belang te hebben, dan kunt u een ontheffing aanvragen.

U vraagt een ontheffing aan door het contactformulier in te vullen. Vermeld op het formulier:

  • waarom u de ontheffing aanvraagt
  • voor welke locatie u de ontheffing aanvraagt

€ 38,05

Wij beoordelen uw aanvraag op de volgende punten:

  • de locatie heeft geen parkeerbeperkingen
  • parkeren op de door u aangegeven locatie levert geen gevaar op voor de verkeersveiligheid
  • de omgeving heeft geen last van de geparkeerde auto’s
  • u kunt de auto’s niet op een andere toegestane plek parkeren

U ontvangt bericht en een factuur als de ontheffing is goedgekeurd.