Geluidsschermen N209

Bewoners langs de N209 geven al geruime tijd aan last te hebben van het geluid van het verkeer op de N209. Om deze overlast te verminderen laat de gemeente, samen met de provincie, geluidsschermen plaatsen.

Het gaat om de volgende locaties:

  • Direct ten noorden van de A12, parallel aan de Kruisweg (oostzijde)
  • Ter hoogte van de bebouwde kom van Bleiswijk (oostzijde)
  • Ter hoogte van Bergschenhoek (westzijde)

Meer informatie over de geluidsschermen staat in het Verkeersonderzoek N209 & Klappolder.

Langs de N209 (ter hoogte van Bergschenhoek) is de provincie gestart met de werkzaamheden voor een nieuw geluidsscherm. Het geluidsscherm komt te staan langs de N209 aan de kant van de Europasingel. Het scherm begint bij Wolfend en loopt door tot de Hoedemakerlaan. In totaal is dat 1,3 kilometer lang. Er is een bewonersavond georganiseerd en omwonenden zijn geïnformeerd.

Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Zuid-Holland.

De gemeente Lansingerland werkt aan een voorlopig ontwerp voor een geluidsscherm bij Bleiswijk. Als dit ontwerp klaar is, draagt de gemeente het over aan de provincie Zuid-Holland. De provincie gaat er dan mee verder. Wanneer dit precies zal zijn is nog niet duidelijk. De communicatie over dit project ligt tot het moment van overdracht bij de gemeente Lansingerland.

In nauwe samenwerking met de bewoners van buurtschap Kruisweg is er een ontwerp gemaakt voor geluidsschermen langs de Kruisweg. Deze is in de zomer van 2019 geplaatst.