Geluidsschermen N209

Bewoners langs de N209 geven al geruime tijd aan last te hebben van het geluid van het verkeer op de N209. Om deze overlast te verminderen laat de gemeente, samen met de provincie, geluidsschermen plaatsen.

Het gaat om de volgende locaties:

  • Direct ten noorden van de A12, parallel aan de Kruisweg (oostzijde)
  • Ter hoogte van de bebouwde kom van Bleiswijk (oostzijde)
  • Ter hoogte van Bergschenhoek (westzijde)

In nauwe samenwerking met de bewoners van buurtschap Kruisweg is er een ontwerp gemaakt voor geluidsschermen langs de Kruisweg. Deze is in de zomer van 2019 geplaatst.

Meer informatie over de uitgevoerde werkzaamheden bij de Kruisweg vindt u op de website van de provincie.

Omdat er niet veel ruimte langs de N209 bij Bleiswijk is, is het maken van een passend ontwerp voor een geluidscherm niet eenvoudig. De afgelopen periode zijn er diverse gesprekken gevoerd tussen de gemeente, waterschap en de provincie om gezamenlijk tot een passende oplossing te komen. De gemeente werkt momenteel het voorlopig ontwerp uit. Wanneer het scherm gerealiseerd kan worden, kunnen we naar verwachting begin volgend jaar op een inloopavond met u delen. Mocht dit niet mogelijk zijn, in verband met de coronamaatregelen, dan delen we op een andere wijze het ontwerp met u. Daarna dragen we het project over aan de provincie, die het voorlopig ontwerp verder uitwerkt naar een definitief ontwerp. Als het definitief ontwerp klaar is, ontvangt u nogmaals een uitnodiging voor een inloopavond. Vervolgens zal de provincie ook het scherm plaatsen.