Waarmerken kopie of afschrift

Soms hebt u voor formele transacties een gewaarmerkt afschrift of gewaarmerkte kopie van een document nodig. Dit is een verklaring dat het afschrift (of de kopie) overeenstemt met het origineel. U laat een kopie of afschrift waarmerken tijdens een afspraak.

€ 1,50

  • een geldig legitimatiebewijs
  • het originele document

Ja, dat kan. Neem een geldig legitimatiebewijs mee van de aanvrager en de gemachtigde.

U kunt in principe allerlei documenten door de gemeente laten waarmerken zoals bijvoorbeeld kopieën van een paspoort, rijbewijs of een verklaring. Wij waarmerken geen diploma’s of getuigschriften meer.