Verklaring onder ede of belofte

Soms hebt u een officieel document nodig. Bijvoorbeeld om aan te tonen wie u bent, waar u woont, wat uw burgerlijke staat is of wanneer u bent geboren. U kunt hierbij denken aan een geboorteakte of een huwelijksakte.

Alleen als u geen officieel document hebt of kunt aanvragen, kunt u bij de gemeente een verklaring onder ede of belofte afleggen.

Voor een verklaring onder ede maakt u een afspraak via telefoonnummer (010) 800 40 00.

Dit kost € 0,00.

  • Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart
  • Al uw persoonlijke documenten waaruit het feit of gegeven blijkt waarover u de verklaring gaat afleggen