Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken. Maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt. De minister van Veiligheid en Justitie geeft deze verklaring af.

Een organisatie of uw werkgever kan voor u  online een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen.  Voor vrijwilligers kan dit via de website Gratis VOG.

Het verschil tussen een VOG NP en VOG RP

Een VOG NP wordt afgegeven aan natuurlijke personen (mensen). Een VOG RP wordt afgegeven aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties).

Zelf een VOG aanvragen

Als de organisatie of werkgever het aanvragen van een VOG niet regelt vraagt u deze zelf digitaal aan:

Aanvragen bij Justis

Vragen over uw VOG aanvraag kunt u stellen aan de Dienst Justis.

Aanvragen bij de gemeente

Bij de gemeente kunt u alleen de VOG NP aanvragen. U vult het formulier aanvragen VOG met DigiD in.

Voeg hierbij het ingevulde en het door de werkgever ondertekende formulier. Dit kan alleen als u staat ingeschreven in de gemeente Lansingerland.

€ 41,35

Vrijwilligers

Biedt u hulp of begeleiding aan kwetsbare mensen, dan kan de organisatie waar u voor werkt een gratis VOG voor u aanvragen.

Wij sturen uw aanvraag door naar Dienst Justis.

 • VOG Natuurlijke personen: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag
 • VOG Rechtspersonen: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag
 • VOG Kinderopvang: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag

Dat kan als u deze persoon machtigt. De gemachtigde vraagt de VOG dan namens u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). U vult hiervoor het aanvraagformulier VOG NP aanvraag in. Bij het indienen van de aanvraag moet de gemachtigde de volgende stukken meenemen:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier
 • een machtigingsbrief (een brief waarin u aangeeft wie u machtigt om namens u deze aanvraag in te dienen; geef hierin ook aan op welk postadres u de VOG wilt ontvangen)
 • een kopie van uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort)
 • een identiteitsbewijs van de degene die u heeft gemachtigd
 • een bedrag van € 41,35

U vult een van onderstaande formulieren in:

U maakt een afspraak. U neemt mee:

 • Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart
 • Het ingevulde formulier
 • Uw pinpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag