Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken. Maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt. De minister van Veiligheid en Justitie geeft deze verklaring af.

Een organisatie of uw werkgever kan voor u  online een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen.  Voor vrijwilligers kan dit via de website Gratis VOG.

Regelt de organisatie of werkgever het aanvragen van een VOG niet? Dan vraagt u een VOG zelf digitaal aan. U doet het volgende:

 1. U download een van onderstaande formulieren:

     2. U vult het gedownloade formulier in en u laat het formulier ook door uw werkgever invullen.
         Let op dat de werkgever het formulier ondertekent.

     3. U vult het aanvraagformulier VOG met DigiD in.
         U voegt hierbij het ingevulde en het door de werkgever ondertekende formulier en u verstuurt dit.
         Dit kan alleen als u staat ingeschreven in de gemeente Lansingerland.

Vragen over uw VOG aanvraag kunt u stellen aan de Dienst Justis.

 • € 41,35

Vrijwilligers

 • Biedt u hulp of begeleiding aan kwetsbare mensen, dan kan de organisatie waar u voor werkt een gratis VOG voor u aanvragen.

Wij sturen uw aanvraag door naar Dienst Justis.

 • VOG Natuurlijke personen: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag
 • VOG Rechtspersonen: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag
 • VOG Kinderopvang: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag

Dat kan als u deze persoon machtigt. De gemachtigde vraagt de VOG dan namens u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). U vult hiervoor het aanvraagformulier VOG NP aanvraag in. Bij het indienen van de aanvraag moet de gemachtigde de volgende stukken meenemen:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier
 • een machtigingsbrief (een brief waarin u aangeeft wie u machtigt om namens u deze aanvraag in te dienen; geef hierin ook aan op welk postadres u de VOG wilt ontvangen)
 • een kopie van uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort)
 • een identiteitsbewijs van de degene die u heeft gemachtigd
 • een bedrag van € 41,35

U vult een van onderstaande formulieren in:

U maakt een afspraak. U neemt mee:

 • Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart
 • Het ingevulde formulier
 • Uw pinpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag