Verklaring (bewijs) van in leven zijn

Met een verklaring (bewijs) van in leven zijn kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. Verzekering en pensioenfondsen vragen vaak om deze verklaring (bewijs) als u in aanmerking komt voor een uitkering. Maak een afspraak voor een aanvraag verklaring (bewijs) van in leven.

  • € 15,00

Pensioenfonds

  • Dit kost € 0,00 als u met een originele brief van het pensioenfonds kunt aantonen, dat u deze verklaring nodig heeft.
  • Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart
  • Uw pinpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag
  • Bij machtiging: het ingevulde machtigingsformulier bewijs van in leven zijn (pdf, 184 kB), kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager en gemachtigde

U krijgt de verklaring (bewijs) direct mee.

U kunt een ander machtigen om een bewijs van in leven zijn voor u aan te vragen en af te halen. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier bewijs van in leven zijn (pdf, 184 kB) . De machtiging mag geen scan of kopie zijn. Voor de aanvraag is uw originele handtekening nodig. U kunt het formulier dus niet e-mailen naar de persoon die namens u de aanvraag komt doen. De gemachtigde maakt een afspraak en neemt het door u ingevulde machtigingsformulier mee.