Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

In de Basisregistratie personen (Brp) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een kopie van uw eigen gegevens opvragen. Dit heet een uittreksel. Hierop staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres. Instanties kunnen om een uittreksel uit de Brp vragen. U kunt bijvoorbeeld aan een woningstichting laten zien dat u ingeschreven staat bij de gemeente.

Voorwaarden

 • U kunt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) alleen aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven
 • Het uittreksel bevat minimaal uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats
 • Voor het online aanvragen van uw uittreksel BRP heeft u een DigiD-inlogcode nodig
 • Binnen 3 werkdagen ligt het uittreksel bij u op de mat.

Let op: als u niet ingeschreven bent in de Basisregistratie Personen (Brp) van Lansingerland, omdat u bent vertrokken naar het buitenland of onbekend en u staat ingeschreven bij de Registratie niet-ingezetenen, dan vraagt u een uittreksel BRP aan bij een RNI-loket.

Aanvragen

Er zijn verschillende soorten uittreksels. Bij de vragen hieronder leest u welke uittreksels u allemaal kunt aanvragen. Vink in het aanvraagformulier uittreksel BRP met DigiD het uittreksel aan welke u nodig heeft.

U vult het formulier uittreksel BRP met DigiD in.

U ontvangt het uittreksel binnen 3 werkdagen op uw huisadres.

Een uittreksel basis BRP (Basisregistratie Personen) is een bewijs dat u in de gemeente Lansingerland woont. De volgende gegevens staan op dit uittreksel:

 • uw naam, voornaam/voornamen
 • uw geboortedatum en -plaats
 • uw adres
 •  

Aanvragen

U vult het formulier uittreksel basis BRP met DigiD in.

in het uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) met woonhistorie staat een overzicht van de adressen waarop u op dit moment ingeschreven staat en waar u in het verleden ingeschreven heeft gestaan in de Basisregistratie Personen (BRP). De volgende gegevens staan op dit uittreksel:

 • uw naam, voornaam/voornamen
 • uw geboortedatum en -plaats
 • uw huidige adres en al uw vorige woonadressen
 • het aantal personen wat op uw huidige adres staat ingeschreven
 • uw burgerlijke staat

Aanvragen

U vult het formulier uittreksel BRP met woonhistorie met DigiD in.

In het uittreksel staat uw burgerlijke staat vermeld en, als het voor u geldt, de gegevens van uw echtgeno(o)t(e)/geregistreerde partner De volgende gegevens staan op dit uittreksel:

 • uw naam, voornaam/voornamen
 • uw geboortedatum en -plaats
 • uw adres
 • uw burgerlijke staat
 • gegevens echtgeno(o)t(e)/geregistreerde partner, als dit voor u geldt
 •  

Aanvragen

U vult het formulier uittreksel BRP burgerlijke staat met DigiD in.

In dit uittreksel staat welke nationaliteit u heeft. De volgende gegevens staan op dit uittreksel:

 • uw naam, voornaam/voornamen
 • uw geboortedatum en -plaats
 • uw adres
 • uw nationaliteit

Aanvragen

U vult het formulier uittreksel BRP met vermelding nationaliteit met DigiD in.

In dit uittreksel staan de ouders en wie het gezag heeft over uw kind. De volgende gegevens staan op dit uittreksel:

 • uw naam, voornaam/voornamen
 • uw geboortedatum en -plaats
 • uw adres
 • uw ouders
 • de gezaghebber

Aanvragen

U vult het formulier uittreksel BRP gezag met DigiD in.

In dit uittreksel wordt uw BSN (Burger Service Nummer) vermeld. De volgende gegevens staan op dit uittreksel:

 • uw naam, voornaam/voornamen
 • uw geboortedatum en -plaats
 • uw adres
 • uw BSN

Aanvragen

U vult het formulier uittreksel BRP met BSN met DigiD in.

In het uittreksel staat uw burgerlijke staat vermeld en, als het voor u geldt, de gegevens van uw echtgeno(o)t(e)/geregistreerde partner en uw kinderen. De volgende gegevens staan op dit uittreksel:

 • uw naam, voornaam/voornamen
 • uw geboortedatum en -plaats
 • uw adres
 • gegevens echtgeno(o)t(e)/geregistreerde partner, als dit voor u geldt
 • uw kinderen

Aanvragen

U vult het formulier uittreksel BRP met burgerlijke staat en kinderen met DigiD in.

Een internationaal uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) in het Nederlands/Frans/Duits/Engels is een overzicht van uw persoonsgegevens en uw burgerlijke staat in van deze 4 talen. De volgende gegevens staan op dit uittreksel:

 • uw naam, voornaam/voornamen
 • uw geboortedatum en -plaats
 • uw adres
 • uw burgerlijke staat
 • uw nationaliteit

Aanvragen

U vult het formulier uittreksel BRP internationaal NL/FR/DE/ENG met DigiD in.

Een internationaal uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) in het Nederlands/Spaans/Italiaans/Turks is een overzicht van uw persoonsgegevens en uw burgerlijke staat in één van deze talen. De volgende gegevens staan op dit uittreksel:

 • uw naam, voornaam/voornamen
 • uw geboortedatum en -plaats
 • uw adres
 • uw burgerlijke staat
 • uw nationaliteit

Aanvragen

U vult het formulier uittreksel BRP internationaal NL/ES/IT/TR met DigiD in.

 • digitaal: € 10,00
 • persoonlijk: € 15,00

Voor een buitenlands pensioenfonds heeft u geen uittreksel nodig maar een attestatie de vita. Bij de aanvraag neemt u de brief mee van het pensioenfonds. Dit is gratis.

 • Voor uzelf
 • Voor uw kind dat bij u woont. Ook als hij of zij ouder is dan 18 jaar. U mag dit doen met uw eigen DigiD-code. Let op dat u en uw kind ingeschreven staat in de gemeente Lansingerland.