Uittreksel, afschrift of akte aanvragen

Een uittreksel, afschrift of akte kunt u digitaal aanvragen. Denk hierbij aan: een uittreksel echtscheidings-, geboorte-, huwelijks-, overlijdensregister, geregistreerd partnerschap, erkenningsakte van een kind, bewijs van Nederlanderschap, bewijs van inschrijving. Binnen 3 werkdagen ligt het bij u op de mat.

Let op: als u niet ingeschreven bent in de Basisregistratie Personen (Brp) van Lansingerland, omdat u bent vertrokken naar het buitenland of onbekend dan vraagt u het uittreksel BRP aan maar wel ingeschreven staat bij de Registratie niet-ingezetenen.

Aanvragen

U vult het formulier Uittreksel, afschrift of akte met DigiD in.

Aanvraag volgen

Via Mijn Lansingerland volgt u uw aanvraag.

Uittreksel Burgerlijke Stand

  • digitaal: € 16,60
  • persoonlijk: € 16,60
  • Aanvraag pensioen: € 0,00

Uittreksel Basisregistratie personen

  • digitaal: € 10,00
  • persoonlijk: € 15,00

Binnen 3 werkdagen per post.

  • Voor uzelf.
  • Voor uw kind dat bij u woont. Ook als hij of zij ouder is dan 18 jaar. U mag dit doen met uw eigen DigiD-code. Let op dat de levensgebeurtenis in Lansingerland heeft plaats gevonden. Bijvoorbeeld is uw kind in Rotterdam geboren dan vraagt u het uittreksel aan in Rotterdam.
  • Voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier uittreksels en verklaringen (pdf, 175 kB).

Voor een buitenlands pensioenfonds heeft u geen uittreksel nodig maar een attestatie de vita. Bij de aanvraag neemt u de brief mee van het pensioenfonds. De aanvraag is gratis.

Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de Burgerlijke Stand. Bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk of overlijden. U kunt hier een afschrift of uittreksel van aanvragen. Dat is een schriftelijk bewijs van deze gegevens. U vraagt dit aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Een geboorteakte vraagt u bijvoorbeeld aan in de gemeente waar u geboren bent en een huwelijksakte in de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.

In de Basisregistratie personen (Brp) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een kopie van uw eigen gegevens opvragen. Dit heet een uittreksel. Hierop staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres. Instanties kunnen om een uittreksel uit de Brp vragen. U kunt bijvoorbeeld aan een woningstichting laten zien dat u ingeschreven staat bij de gemeente.