Buitenlandse documenten registreren

Heeft u een document van een gebeurtenis die in het buitenland heeft plaatsgevonden? Zoals een huwelijk, overlijden, geboorte, echtscheiding, erkenning of adoptie? Dan moet u dat document bij de gemeente laten registreren op afspraak. Het registreren van buitenlandse documenten is gratis.

Afspraak maken

Kijk eerst op Rijksoverheid aan welke eisen het document moet voldoen. De eisen kunnen per land van afkomst verschillen. Als uw document in orde is kunt u deze op afspraak bij ons inleveren.

Afspraak maken: buitenlandse documenten registreren

Voorwaarden

  1. U moet uw document persoonlijk laten registreren in de BRP van uw woongemeente.
  2. Het document moet in het land waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden zijn opgemaakt. Dit volgens de plaatselijke voorschriften en door een bevoegde instantie.
  3. Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.

Als u een buitenlands document wilt inschrijven, heeft u de volgende stukken nodig:

  • Alle in het bezit zijnde identiteitsdocumenten
  • Het originele buitenlandse document met de juiste vertalingen en legalisaties

Vertalingen

Als het document niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans is, dan moet u een vertaling laten maken door een beëdigd tolk/vertaler in Nederland. Maakt u gebruik van een vertaler in het buitenland? Dan moet u de vertaling ook laten legaliseren.

Legalisaties

Het kan zijn dat u uw document moet laten legaliseren. Legaliseren betekent: een document geschikt maken voor een ander land. De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

U document wordt niet gelijk geregistreerd. Het verschilt per geval hoe lang de registratie duurt.