Attestatie de Vita

Met een attestatie de vita kunt u in het buitenland aantonen dat u in leven bent. Dit is bijvoorbeeld van belang als u recht hebt op een pensioen dat uitgekeerd wordt door een buitenlandse instantie. Maak hiervoor een afspraak.

Heeft u het document alleen voor gebruik in Nederland nodig? Vraag dan een verklaring (bewijs) van in leven zijn aan.

€ 16,60

  • Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart
  • Uw pinpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag
  • Vraagt u de attestatie de vita aan voor een pensioenuitkering, dan heeft u een bewijsstuk (originele brief van het pensioenfonds) nodig

U krijgt de attestatie de vita direct mee.

U kunt een attestatie de vita ook in het Frans krijgen. Standaard is een attestatie de vita in het Nederlands.