Basisregistratie personen (BRP), persoonsgegevens opvragen of corrigeren

De gemeente houdt informatie over haar inwoners bij in de Basisregistratie personen (BRP). Het kan zijn dat uw persoonsgegevens niet goed of onvolledige geregistreerd zijn in de BRP. Is dit het geval, dan kunt u de gemeente vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren.

  • Log in met uw DigiD op de website Mijn Overheid.
  • Klik daarna op Persoonlijke gegevens bovenaan de pagina.
  • Onder het kopje BRP kunt u uw gegevens inzien.

Vul het contactformulier in. Vermeld welke gegevens onjuist of niet volledig zijn.

Op uw verzoek kunnen wij bepaalde gegevens verwijderen uit de BRP. Dit is het geval bij adoptie of geslachtsverandering. Vul het contactformulier in. Vermeld op het formulier wat u wilt wijzigen.

  • De gemeente geeft alleen informatie aan particulieren met een persoonlijk, niet-commercieel belang. In dit geval vragen wij eerst uitdrukkelijke toestemming van de ingeschrevene.
  • De gemeente verstrekt in principe alleen standaardgegevens zoals naam, geboortedatum, adres, woonplaats en eventuele overlijdensdatum.
  • Wilt u gegevens van personen die om geheimhouding van hun persoonsgegevens hebben gevraagd, dan verstrekt de gemeente geen informatie.
  • Persoonsgegevens verstrekken wij niet telefonisch, maar alleen schriftelijk.
  • De gemeente verstrekt wel persoonsgegevens aan overheidsorganen, die een wettelijke taak uitvoeren (zoals de belastingdienst).

U vult het contactformulier in en u vermeldt als onderwerp:

  • opvragen persoonsgegevens

U ontvangt bericht van de gemeente. Wijst de gemeente uw verzoek om informatie af? U kunt dan binnen 6 weken bezwaar maken.