Basisregistratie personen (BRP), geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente kan voor u regelen dat bepaalde instanties de persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) van u en/of uw minderjarige kinderen niet kunnen inzien.

U vult het formulier wijzigen geheimhouding persoonsgegevens met DigiD in.

Uw aanvraag volgen

Op MijnOverheid kunt u uw aanvraag volgen.

Is uw kind 16 jaar of jonger dan kunt u de geheimhouding niet digitaal aanvragen. U maakt hiervoor een afspraak. U neemt een legitimatiebewijs van uzelf mee.

U maakt een afspraak. U neemt mee een geldig legitimatiebewijs.

Afspraak maken: geheimhouding persoonsgegevens.

Wij zorgen altijd voor geheimhouding van uw gegevens als u daarom vraagt. Maar de geheimhouding geldt niet voor een aantal instanties zoals de belastingdienst, sociale verzekeringsbank, pensioenfondsen, waaraan wij uw gegevens kunnen en mogen doorgeven. Gemeenten of instanties die publieke taken uitvoeren kunnen informatie uit de BRP opvragen.

  • Log in met uw DigiD op de website MijnOverheid.
  • Klik daarna op Persoonlijke gegevens bovenaan de pagina.
  • Onder het kopje BRP kunt u uw gegevens inzien.

De gemeente is verplicht om binnen 4 weken aan uw verzoek te voldoen. De gemeente kan geen aanvullende eisen stellen. Het verzoek blijft geldig totdat u zelf bij de gemeente om intrekking vraagt. Maakt u gebruik van DigiD dan kunt u via MijnOverheid uw aanvraag volgen.