Dyslexie

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, te moeizaam, terwijl dit niet met het intelligentieniveau van uw kind te maken heeft.

Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen.

De school is in de eerste plaats verantwoordelijk om kinderen met lees- en spellingproblemen te ondersteunen. Als de school voldoende inspanning heeft geleverd om het kind te begeleiden en heeft dit geen of onvoldoende resultaat opgeleverd, dan kan de school het kind doorverwijzen voor verdere behandeling bij een gespecialiseerde organisatie.

De school zorgt voor doorverwijzing voor kinderen met ernstige dyslexie. De school verwijst door naar een organisatie waar de gemeente een contract mee heeft.

Alleen bij ernstige dyslexie, zijn er geen kosten verbonden aan de hulp, als u bent doorverwezen door de school. De school verwijst door naar een organisatie waar de gemeente een contract mee heeft.

Voor Dyslexiezorg voor de jeugd heeft de gemeente met onderstaande aanbieders een contract.

Opdidakt B.V.

1801 Jeugd & Onderwijsadvies 

Leestalent

MiSenso Psychologen en Orthopedagogen

Ellen Titre Orthopedagogie en Psychologie

Meer informatie over dyslexie vindt u op de website van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.